Her Gün Ayetel Kürsi Okumak için 20 Sebep

Ayetel Kürsi, Kur’an’ın 2. suresi olan Bakara Suresi’nin 255. ayetidir ve İslam inancında büyük öneme sahip olan bir ayettir. Ayette Allah’ın bilgisi, kudreti ve egemenliği üzerine durulur. Ayrıca Allah’ın ne uyuduğu ne de uyukladığı, her şeyin O’na açık olduğu, kimsenin O’nun izni olmadan O’nun katında şefaat etme yeteneğine sahip olmadığı vurgulanır. Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu:…

Adak Kurbanı | Hadis ve Ayetler ile İslam’da Adak Uygulaması

İslam’da adak (nezir), bir kişinin Allah’a belirli bir işi yapmayı veya bir şeyi terk etmeyi söz vermesi anlamına gelir. Bu pratik, Kur’an’da ve Hadislerde geçmektedir ve genellikle bir kişinin Allah’a minnettarlığını ifade etmek veya belirli bir dileğin gerçekleşmesi için verilir. Bir kişi bir adak (nezir) verdiği zaman, onun bu sözünü yerine getirmesi gerekir. Bununla birlikte,…