Adak Kurbanı | Hadis ve Ayetler ile İslam’da Adak Uygulaması

İslam’da adak (nezir), bir kişinin Allah’a belirli bir işi yapmayı veya bir şeyi terk etmeyi söz vermesi anlamına gelir. Bu pratik, Kur’an’da ve Hadislerde geçmektedir ve genellikle bir kişinin Allah’a minnettarlığını ifade etmek veya belirli bir dileğin gerçekleşmesi için verilir.

Bir kişi bir adak (nezir) verdiği zaman, onun bu sözünü yerine getirmesi gerekir. Bununla birlikte, İslam alimleri, adak verme durumunun belirli kısıtlamaları ve kuralları olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, bir kişi, İslam’ın emirlerine aykırı bir şey için adak veremez.

Bunun yanı sıra, nezirin (adak) yerine getirilmesiyle ilgili bazı farklı görüşler vardır. Bazı alimler, bir kişinin nezirini yerine getirmek için her zaman bir adak kesmesi gerektiğini belirtirken, bazıları sadece belirli durumlarda bu gerekliliği vurgular.

Önemli bir not olarak, İslam’da adak vermenin gönüllü bir eylem olduğunu ve bir kişinin Allah’a ibadet etmek için mutlaka adak vermesi gerektiği düşüncesi yanıltıcıdır. Ayrıca, adak, genellikle bir kişinin zor bir durumdan çıkması ya da bir dileğin gerçekleşmesi sonucunda Allah’a şükranlarını sunmak için verilir. Bu nedenle, adak verme eylemi, genellikle belirli durumlardan ziyade kişinin kendi kişisel niyeti ve inancı ile ilgilidir.

Kur’an’da adaklarla (nezirlerle) ilgili bazı ayetler mevcuttur.

 1. Kur’an, Nahl Suresi 91. ayet: “Allah’a verdiğiniz sözleri yerine getirin. Çünkü verilen sözlerden sorumlu tutulacaksınız.”
 2. Kur’an, Bekara Suresi 270. ayet: “Ne kadar harcamada bulunursanız, ne nezirde bulunursanız, muhakkak Allah bunu bilir. Zalimlerin yardımcıları yoktur.

İslam’ın Hadis literatüründe de adaklarla ilgili birçok hadis bulunmaktadır.

 1. Sahih Bukhari: Allah’ın Elçisi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Adak, bir şeyi ertelemek veya bir şeyi çabuklaştırmak için yarar sağlamaz. Ancak, adak, cimrilerden bir mal alır.”
 2. Sahih Muslim: Allah’ın Elçisi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah, sizin için nezirlerinizle bir şeyi ertelemeyecektir. Ancak, adak, cimrilerden bir mal alır.

Bu ayetler ve hadisler, adakların (nezirlerin) İslam’da önemli bir yer tuttuğunu ve yerine getirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ancak, aynı zamanda adakların bir şeyi çabuklaştırmak veya ertelemek için bir araç olarak kullanılamayacağını da belirtmektedir. Adak, kişinin samimi bir niyetle ve Allah’a karşı taahhüdünü yerine getirmesi amacıyla yapılmalıdır.

Bu hadisler, adak veya nezirin insanın hayatındaki olayları etkileyecek bir güce sahip olmadığını vurgular. Yani, bir kişi bir şeyi hızlandırmak ya da ertelemek için adak adayamaz. Allah’ın kaderinde ne varsa o gerçekleşecektir ve bir kişi adak adayarak kaderini değiştiremez.

“Ancak adak, cimrilerden bir mal alır” ifadesi genellikle, bir kişinin normalde cömert olmamasına rağmen, belirli bir dileği gerçekleşirse veya belirli bir durumdan kurtulursa adak adayacağına dair söz verdiği durumlara atıfta bulunur. Yani, kişi belirli bir durumda cömertlik göstererek, normalde harcamayacağı bir miktarı adak olarak verir. Bu durumda, adak cimri bir kişiden mal çıkarmanın bir yolu olabilir.

Bu hadislerin genel anlamı, adakların bir tür “ticaret” veya “pazarlık” aracı olarak kullanılmaması gerektiğidir. Adağın asıl amacı, bir kişinin Allah’a olan bağlılığını ve minnettarlığını ifade etmektir. Bununla birlikte, bir kişinin adak adayarak kaderini değiştirebileceği veya Allah’ın iradesini etkileyebileceği yanılgısına düşmemesi gerektiği ifade edilir.

Adak olarak kesilen bir hayvanın etinin nasıl dağıtılacağı konusunda İslam alimlerinin çeşitli görüşleri bulunmaktadır. İslam’da adak olarak kesilen hayvanların etinin dağıtımı, genellikle kişinin kendine, ailesine, komşularına ve fakirlere dağıtılmasını içerir. İslam’ın büyük mezheplerinin çoğunda bu uygulamanın kabul gördüğünü söyleyebiliriz.

Bununla birlikte, adağın kesildiği yer ve zamanın koşulları, etin nasıl dağıtılacağını belirleyebilir. Örneğin, bir adak, belirli bir ziyaret yerinde (örneğin Mekke’deki Kâbe) veya belirli bir zamanda (örneğin Ramazan ya da Kurban Bayramı gibi özel zamanlarda) kesildiyse, bu durumda etin dağıtımı farklı olabilir.

Ayrıca, adak olarak kesilen hayvanın etinin tamamı dağıtılabilir veya bir kısmı kesen kişi tarafından tüketilebilir. Bazı alimler, adağın etinin bir kısmının dağıtılması gerektiğini belirtirken, bazıları ise etin tamamının dağıtılması gerektiğini belirtmiştir.

Özellikle belirli bir ayet ya da hadis adak etinin nasıl paylaştırılacağını açıkça belirtmez. Ancak, genel olarak İslam’da yardımlaşma ve paylaşma prensiplerine dayanarak, adak olarak kesilen hayvanın etinin ihtiyaç sahiplerine ve akrabalara dağıtılması teşvik edilir.

İslam’da adak (nezir), kişinin Allah’a belirli bir ameli yapmayı veya belirli bir şeyi terk etmeyi söz vermesi olarak tanımlanır. Bu söz genellikle belirli bir dileğin gerçekleşmesi ya da belirli bir durumdan kurtulma gibi bir durumda verilir.

Adakta genellikle kastedilen, kişinin Allah’a bir hayvan kesmeyi vaat etmesidir. Bu hayvan genellikle koyun, keçi, sığır ya da deve olabilir. Ancak kesilecek hayvanın belirli özelliklere sahip olması gerektiği de belirtilmiştir. Bu özellikler genellikle kurban kesiminde aranan özelliklerle benzerdir ve hayvanın sağlıklı ve belirli bir yaşın üzerinde olması gerektiğini içerir.

Örneğin, kesilecek hayvanın belirli bir yaşın üzerinde olması gerekmektedir. İnekler için bu yaş genellikle 2 yıl, koyunlar ve keçiler için genellikle 1 yıl, develer için ise 5 yıl olarak belirtilir.

Ayrıca, hayvanın belirli bir sağlık durumunda olması gerekmektedir. Gözle görülür bir sakatlık veya hastalığı olan hayvanlar genellikle adak veya kurban olarak kabul edilmezler.

Bu belirtilen özellikler, hayvanın kesiminde İslam’ın genel prensiplerine ve hayvan haklarına saygı göstermek amacıyla belirlenmiştir. Bu prensipler, hem hayvanın hem de eti tüketen insanın sağlığını koruma amacına yöneliktir.

Adak kurbanı ile ilgili olarak doğrudan bir ayet veya hadis bulunmamaktadır. Ancak genel olarak adakların yerine getirilmesi ve vaat edilenin yapılması konusunda Kur’an ve Hadislerde belirtilen prensipler, adak kurbanının ne olması gerektiğini de belirler.

Adak yerine getirme konusunda genel bir kural olarak, kişinin kendi adaklarını bizzat yerine getirmesi önerilir. Ancak bazı durumlarda, özellikle kişinin adak olarak belirlediği şeyin yerine getirilmesi konusunda zorluk çektiği durumlarda, başka bir kişiye bu görevi yerine getirmesi için para gönderilebilir.

Örneğin, bir kişi hayvan kesmeyi adak etmişse ve bu kişi hayvan kesme imkanına sahip değilse veya hayvan kesimini bizzat yapabilecek durumda değilse, bu durumda bu kişi, hayvanın kesilmesi için bir başkasına para gönderebilir. Bu durumda, hayvanın kesimi ve etinin dağıtımı görevi bu kişi tarafından yerine getirilir.

Ancak unutulmaması gereken önemli bir nokta, adak yerine getirme görevinin bir başkasına verilmesinin, kişinin bu görevi bizzat yerine getirememe durumunda veya yerine getirebilecek durumda olup olmadığına bakılmaksızın, bu görevin yerine getirilmesini sağlamak için yapılması gereken bir durum olduğudur.

Her durumda, adak, kişinin Allah’a verdiği bir sözdür ve bu sözün yerine getirilmesi önemlidir.

 1. Adak nedir? Adak (nezir), kişinin Allah’a belirli bir ameli yapmayı veya belirli bir şeyi terk etmeyi söz vermesi olarak tanımlanır.
 2. Adak nasıl yerine getirilir? Adak, verilen sözün doğrultusunda yerine getirilir. Eğer bir hayvan kesmeyi adak ettiyseniz, hayvanı belirli şartlara uygun olarak kesersiniz.
 3. Adakta hangi hayvanlar kesilebilir? Genellikle koyun, keçi, sığır ya da deve gibi hayvanlar adak olarak kesilebilir.
 4. Adak hayvanının hangi özelliklere sahip olması gerekiyor? Hayvanın sağlıklı olması, belirli bir yaşın üzerinde olması (koyun ve keçi için genellikle 1 yıl, sığır için 2 yıl, deve için 5 yıl) ve ciddi bir sakatlık ya da hastalığının olmaması gereklidir.
 5. Adak eti kimlere dağıtılabilir? Adak eti genellikle ihtiyaç sahiplerine, akrabalara, komşulara ve aile bireylerine dağıtılabilir.
 6. Adak yerine getirilmezse ne olur? Adak, kişinin Allah’a verdiği bir sözdür ve İslam’da verilen sözlerin yerine getirilmesi önemlidir. Eğer bir adak yerine getirilmezse bu, kişinin verdiği sözü yerine getirmemesi anlamına gelir ve bu durum günah olarak kabul edilir.
 7. Adak sadece hayvan kesimi mi olmalıdır? Hayır, adak yalnızca hayvan kesimi değildir. Kişi, Allah’a herhangi bir ameli yapmayı veya bir şeyi terk etmeyi vadetmiş olabilir.
 8. Adak, bir şeyi hızlandırmak veya ertelemek için kullanılabilir mi? Hayır, adak bir şeyi hızlandırmak veya ertelemek için bir araç olarak kullanılamaz. Allah’ın kaderinde ne varsa o gerçekleşecektir ve bir kişi adak adayarak kaderini değiştiremez.
 9. Adak neden yapılır? Adak genellikle kişinin belirli bir dileği gerçekleştiğinde veya belirli bir durumdan kurtulduğunda Allah’a minnettarlığını ifade etmek için yapılır.
 10. Adak Kur’an’da geçiyor mu? Evet, Kur’an’da adaklar (nezirler) ile ilgili bazı ayetler bulunmaktadır. Örneğin, Nahl Suresi 91. ayet ve Bekara Suresi 270. ayet adaklarla ilgilidir.

Adak, genellikle bir kişinin Allah’a bir ameli yapmayı veya belirli bir şeyi terk etmeyi vaat ettiği bir ibadettir. Bu genellikle belirli bir dileğin yerine getirilmesi ya da belirli bir durumdan kurtulma gibi bir durumda verilir. Adak olarak genellikle bir hayvan kesimi vaat edilir, ancak bu her zaman böyle olmak zorunda değildir.

Adaklar konusunda İslam alimlerinin çeşitli görüşleri vardır. Bazıları, bir kişinin adak olarak belirlediği şeyi değiştiremeyeceğini belirtirken, bazıları ise değiştirilebileceğini belirtmiştir.

Adaklar konusunda genel kabul gören görüş, bir kişinin adak olarak belirlediği şeyin yerine getirilmesi gerektiğidir. Ancak, bir kişi hayvan kesmeyi adak olarak belirlediyse ve daha sonra bu hayvanı kesme imkanı olmadığında veya hayvanı kesmeyi tercih etmediğinde, bu durumda bazı alimler adak olarak belirlenen şeyin başka bir hayırlı amelle yerine getirilebileceğini belirtmiştir. Bu, fakirlere yardım etme, bir camiye bağış yapma ya da bir yetime bakma gibi bir amel olabilir.

 

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir