Ayetel Kürsi

İçerisinde ‘ilahî hükümranlık, ilahî ilim ve kudret’ anlamındaki “kürsi” kelimesinin geçtiği Bakara suresinin iki yüz elli beşinci ayeti, kürsü ayeti.

Ayetelkürsi’de, Allah’ın birliği, varlıklar üzerindeki mutlak hâkimiyeti, kudretinin ve ilminin sonsuzluğu, tüm varlıkları koruyup denetimi altına alması ve her türlü eksiklikten uzak olması anlatılır.

Hz. Peygamber, vakit namazlarından sonra Ayetelkürsi’nin okunmasını ve arkasından otuz üçer defa “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber” denilmesini tavsiye etmiştir.

“Ayetelkürsi Kur’an-ı Kerim’in zirvesidir.” (Hadis)

Ayetel Kürsi Faziletleri

Âyet’el Kürsî Faziletleri “Bakara Sûresi içinde bir âyet vardır ki, O, Kur’ân âyetlerinin reisidir. O, bir evde okunduğu zaman, içeride şeytan varsa mutlaka çıkar. Bu, Âyet’el Kürsî’dir!” buyuruyor bir hadîs-î şerîf’te Hazreti Rasûl AleyhisSelâm. Gene buyuruyor Hazreti Rasûlullâh (s.a.v.): “Her şeyin bir zirvesi vardır. Kurân’ın zirvesi de Bakara Sûresi’dir. Bakara Sûresi’nin içerisinde bir âyet vardır …

Ayetel Kürsi Faziletleri Read More »

Ayetel Kursi Kaligrafik olarak yazılmış bir hali

Ayetel Kürsi ve detaylı açıklamalı anlamı

“Allahû lâ ilâhe illa hû” Bu ayetin içinde Allah’ın ne olduğu söyleniyor. Çünkü önce Allah denilmiş ve sonra hangi vasıflara sahip olduğu söylenmiş. Bütün Ayetel Kürsü O’nunla ilgilidir. Buradaki anlam da şudur ki: Allah O’dur ki başka ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Bir anlamı da odur ki, başka hiçbir şey, hiçbir kimse yoktur. Allah kelimesi …

Ayetel Kürsi ve detaylı açıklamalı anlamı Read More »