Kategori: Ayetel Kürsi

İçerisinde ‘ilahî hükümranlık, ilahî ilim ve kudret’ anlamındaki “kürsi” kelimesinin geçtiği Bakara suresinin iki yüz elli beşinci ayeti, kürsü ayeti.

Ayetelkürsi’de, Allah’ın birliği, varlıklar üzerindeki mutlak hâkimiyeti, kudretinin ve ilminin sonsuzluğu, tüm varlıkları koruyup denetimi altına alması ve her türlü eksiklikten uzak olması anlatılır.

Hz. Peygamber, vakit namazlarından sonra Ayetelkürsi’nin okunmasını ve arkasından otuz üçer defa “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber” denilmesini tavsiye etmiştir.

“Ayetelkürsi Kur’an-ı Kerim’in zirvesidir.” (Hadis)