Felak suresi

Felak suresi Kur'an-ı Kerim’in yüz on üçüncü suresidir.

Mekke’de inmiştir.

Beş ayettir.

Adını birinci ayette geçen ve “sabah aydınlığı, şafak” anlamına gelen “felak” kelimesinden almıştır. Sureye, felak’ın Rabb’ine sığınma emri ile başlanılır.

Birinci ve ikinci ayetler arasındaki ilgiye bakıldığında kâinatın yokluktan bir patlama ile meydana geldiğine hükmedilebilir.

Suredeki bastıran karanlıktan maksat gece karanlığı, zulmün ve cehaletin karanlığı, insanın iç dünyasını karartan kin, öfke,  şehvet ve kıskançlık olabilir.

Dördüncü ayette “düğümlere üfleyenlerin şerrinden” Allah’a sığınmanın gerektiği dile getirilir. Bu ifade ile üfürükçülük ve büyücülük gibi kötülüklerin etkisinden ayrı olarak, sapık fikirlerin tesiriyle insanların içindeki inançsızlık düğümlerinin çözülüp küfür ve ümitsizlik karanlıklarına düşmemelerine de işaret edilir. Hasetçinin şerrinden Allah’a sığınmanın önemini dile getiren ayetle sure son bulur. Fakat bu sığınma sadece sözle olmamalı ve beraberinde bütün tedbirler alınarak yapılmalıdır.

Felak ve Nâs Sureleri’nin ikisine birden “kendileriyle Allah’a sığınılan” anlamında “Muavvizeteyn” denilmiştir.

Hz. Peygamber, İhlas, Felak ve Nâs Sureleri’ni her gece yatmadan önce okumak suretiyle zararlı şeylerin şerrinden Allah’a sığınmıştır.


Felak Suresi

  1. Kul e'ûzu birabbilfelak.
  2. Min şerri mâ halak.
  3. Ve min şerri ğasikın izâ vekab.
  4. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad.
  5. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felak Suresi Anlamı:

  1. tan yerini ağartan Rabbe sığınırım.
  2. yaratıkların şerrinden.
  3. bastırdığı zaman karanlığın şerrinden.
  4. düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden.
  5. hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden.

Felak ve Nas Suresi Faziletleri

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.