Kur’an-ı Kerim’in 114 suresinin açıklaması ve anlamları

Kur’an-ı Kerim’in her biri diğerinden besmele ile ayrılmış 114 bölümünden birine Sure denir.

Sureler, isimlerini içerisindeki bir kelimeden, kavramdan veya anlatılan olaydan alır.

Bazı surelerin birden fazla ismi vardır. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi Fatiha, son suresi Nas Suresi’dir.

Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi Bakara, en kısa suresi de Kevser Suresi’dir.

Mekke’de inen surelere Mekki Sure, Medine’de inen surelere de Medeni Sure denir.

“Kulumuz Muhammed’e indirdiğimiz Kur’an’dan (gerçekliğinden) şüphe ediyorsanız, siz de onun (içindeki surelerin) benzeri bir sure meydana getirin. Eğer iddianızda kararlıysanız Allah’tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın.” (Kur’an-ı Kerim 2/23)


 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#

A

Abese Suresi سُورَةُ عَبَسَ

Adiyat suresi

Ahkaf suresi

Ahzab suresi

Al-i İmrân

Alâ suresi

Alak suresi

Amme Suresi

Ankebut Suresi

Araf suresi

Asr suresi

B

Bakara suresi

Beled suresi

Berâe suresi

Beyyine suresi

Buruc suresi

C

Casiye suresi

Cin Suresi

Cuma Suresi

D

Dehr Suresi

Duha Suresi

Duhan Suresi

E

Enam suresi

Enbiya Suresi

Enfâl suresi

F

Fatiha suresi

Fâtır suresi

Fecr Suresi

Felak suresi

Fetih suresi

Fil suresi

Furkan suresi

Fussilet suresi

G

Gâfir Suresi

Gaşiye suresi

H

Hac suresi

Hadid suresi

Hâkka suresi

Haşr suresi

Hicr suresi

Hucurat suresi

Hud suresi

Hümeze suresi

K

Kadir suresi

Kaf suresi

Kâfirun suresi

Kalem suresi

Kamer suresi

Karia suresi

Kasas suresi

Kehf suresi

Kevser suresi

Kıyame suresi

Kureyş suresi

L

Lehep suresi

Leyl Suresi

Lokman suresi

M

Maide suresi

Maun suresi

Mearic suresi

Meryem suresi

Meset suresi

Mücadele suresi

Müddessir suresi

Muhammed suresi

Mülk suresi

Mümin suresi

Müminun suresi

Mümtehine suresi

Münafikun suresi

Mürselat suresi

Mutaffifin suresi

Müzzemmil suresi

N

Nahl suresi

Nâs suresi

Nasr suresi

Naziat suresi

Nebe suresi

Necm suresi

Neml Suresi

Nisâ suresi

Nuh suresi

Nun suresi

Nur suresi

R

Ra’d suresi

Rahman suresi

Rum suresi

S

Sad suresi

Saf suresi

Saffat suresi

Sebe suresi

Secde suresi

T

Taha suresi

Tahrim suresi

Talak suresi

Tarık suresi

Tebareke suresi

Tebbet suresi

Teğabün suresi

Tekasür suresi

Tekvir suresi

Tevbe suresi

Tin suresi

Tûr suresi

V

Vâkıa suresi

Y

Yâsîn Suresi سُورَةُ یسٓ

Yunus suresi

Yusuf suresi

Z

Zariyat suresi

Zilzal suresi

Zuhruf suresi

Zümer suresi

#

İbrahim suresi

İhlas suresi

İkra suresi

İnfitar suresi

İnsan suresi

İnşikak suresi

İnşirah suresi

İsra suresi

Şems suresi

Şuara suresi

Şûra suresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close