Ramazan yapılacak ibadetler kılınacak namazlar edilecek dualar?

1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz:

Bu gecede bir kimse iki rekat namaz kılsa,her rekatta da Kadir  Suresini okusa, Allahü Teala (Celle Celalühü), o kişiye üç türlü kolaylık verir:

  • Bu ay içinde orucu ve namazı ona kolaylaştırılır.
  • Bu ay içindeki orucunu ve namazını kabul eder.
  • Gelecek yıla kadar fakirlikten emin eder.

2- Ramazan ayının ikinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse, bir Fatiha suresi ile dörder kere Felak ve Nas sureleri’ni okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa, o yıl içinde ettiği muame­leden ziyan görmez. İmansız kalmak tehlikesin­den emin olur. Ahirette de iki iyilik bulur.Cehennemden halas olur Cennette felah bulur.“(Hazreti îbn-i Ömer (Radıyallahü Anh) rivayet etmiştir.)

3- Ramazan ayının üçüncü gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi veSellem) buyuruyor ki: “Bu gecenin sonunda bir Fatiha suresi, beş kevser suresi ve beş İhlas suresi ile iki rekat namaz kılan kişi, Hazreti Ebubekir Sıddık (Radıyallahü Anh) elinden bir kase dolusu kevser şarabı içer ki, asla susuzluk görmez.” (Hazreti Ömer (Radıyallahü Anh) ve Hz. Said (Radıyallahü Anh) rivayet etmiştir.)

4- Ramazan ayının dördüncü gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendi­miz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bugece, bir Fatiha suresi ile dört kere Asr suresi okuyarak altı rekat namaz kılan kişi altı türlü iyilik bulur: Müslüman olarak dirilir, Müslüman olarak ölür.Kabir sualine İhlas okur gibi cevap verir, Yüzü ayın on dördü gibi olur, Sırat köprüsün­den yıldırım gibi geçer Hazreti Ebubekir Sıddık (Radıyallahü Anh}, köprü başında ona cenneti müjdeler.“Hazreti Ebu Derda (Radıyallahü Anh) rivayet etmiştir.

5- Ramazan ayının beşinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi veSellem) buyuruyor ki: “Bu gece dört rekat namaz kılıp birinci rekatta bir Fatiha suresi ile bir tekasür suresi, ikinci rekatta bir Fatiha suresi ile bir As suresi, üçüncü rekatta bir Fatiha suresi ile bir Maun suresi, dördüncü rekatta da bir Fatiha suresi ile üç İhlas suresi okuyan kişi kabir azabı görmez. Allahü Teala (Celle Celalühü), onun günah­larını defterinden kazır. Yerine büyük taatlerin sevabını yazar.” (Hazreti İbn-i Abbas (Radıyallahü Anh) rivayet etmiştir.)

6- Ramazan ayının altıncı gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellern) buyuruyor ki: “Bu gece bir kişi, bir Fatiha suresi, bir Ayetel Kürsi   ile   ‘Şehidalahü  ennehü’   (Al-i   İmran Suresi, Ayet: 18) ayetini sayısız okuyarak iki rekat   namaz  kılarsa,   Allahü   Teala   (Celle Celalühü} buyurur ki:Ey kulum! Bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım Artık bunun gibii güzel amellere başla, er gibi ol, güzel işlerden yüz çevirme.” (Hazreti Ibn-i Mes’ud (Radıyal­lahü Anh) rivayet etmiştir.)

7- Ramazan ayının yedinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gecenin yarısında dört rekat na­maz kılarsa ve her rekatında bir Fatiha suresi ile onar defa İhlas, Felak ve Nas surelerini’ni okusa, Allahü Teala C.C meleklere buyurur ki:’Görün benim kulumu ki, tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahid olun ki, ben de kulumun günahlarını bağışla­yıp cennete girmesini emrederim.“Hz. Ebu Hureyre (R. A) rivayet etmiştir.

8- Ramazan ayının sekizinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendi­miz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki:   “Bu gecede bir  Fatiha suresi,  birer defa da İhlas, Felak ve Nas surelerini’ni okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye, yedi cehennem kapısı kapanıp  sekiz  cennet  kapısı  açılır.” Hazreti Ali (Radıyallahü Anh) rivayet etmiştir.

9- Ramazan ayının dokuzuncu gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendi­miz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem} buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gecede bir Fatiha suresi, on îhlas suresi ve beşer kere Felak ve Nas sureleri ile on iki rekat namaz kılsa, on türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü aynı ondördü gibi nurlanır.” Hazreti İbn-i Mes’ud (R.A.) rivayet etmiştir.

10-Ramazan ayının onuncu gecesi kılınacak namaz:

Onuncu gece: Peygamber Efendi­miz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kişi, bu gecede dört rekat namaz kılsa, birinci rekatta bir Fatiha suresi, bir Ayetel Kürsi, ‘Şehidalahü ennehü’ (Al-i İmran Suresi, Ayet: 18) ayeti ile Duha suresi’ni, ikinci rekat­ta birer defa Fatiha, ALA ve Gaşiye, üçüncü rekatta birer defa Fatiha ve Duha suresi’ni, dördüncü rekatta da Fatiha ile İnşrah sure-leri’ni birer kere okusa, Allahü Teala (C.C) okulun namazını kabul edip ölüm meleğine emir verir ki: ‘Ben bu kulumu, benim şiddetimden ve azabımdan emin kıldım.” (Hazreti Ebu Hurey-re R.A. rivayet etmiştir.)

11- Ramazan ayının on birinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendi­miz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kişi, bu gece dört rekat namaz kılsa, her bir rekatında da bîr Fatiha suresi,  on Ayetel Kürsi, on Kevser suresi ile on İhlas suresi   okusa,   kıyamet   gününde   kendisine bütün peygamberlerin sevapları kadar sevap verilir.   Aynı   zamanda   kıldığı   bu   namaz, elliyılhk geçmiş günahlarına keffaret olur.” Hazreti Ebu Hureyre R. A. rivayet etmiştir.

12- Ramazan ayının on ikinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efen­dimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece, Allahü Teala’nın (C.C. verdiği sure ile (herhangi bir sure ile) on rekat namaz kılan kimse, muhakkak ki, günah derdine karşı dermanı   tam   olarak   bulmuştur.”   (Hazreti Süraka (Radıyallahü Anh) rivayet etmiştir.)

13- Ramazan ayının on üçüncü gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efen­dimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gecede bir kimse, bir Fatiha suresi ve otuzar kere de Felak ve Nas sureleri’ni okumak sureti ile altı rekat namaz kılsa, Allahü Teala (Celle Celalühü) o kimsenin bütün günahlarını bağışlar. O kimsenin günah­ları, denizlerdeki köpüklerden fazla olsa da.” Hazreti Aişe (Radıyallahü Anha) rivayet etmiştir.

14- Ramazan ayının ondördüncü gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz   (Sallallahü   Aleyhi   ve   Sellem) buyuruyor ki: “Bu gecede bir kimse, bir Fatiha suresi ve otuz İhlas suresi ile dört rekat namaz kılarsa   rızkı   ve   bereketi   fazla   olur.Aynı zamanda o yıl içinde bütün muradları hasıl olur.” Hazreti Ebu Osman (Radıyallahü Anh) rivayet etmiştir.

15- Ramazan ayının on beşinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efen­dimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gece bir Fatiha suresi ve on İhlas suresi ile üç selam vererek altı rekat namaz kılsa, Allahü Teala (Celle Celalühü), o kimseyi  cehennemden  azad  ettiği  gibi  ona Tevrat’ı, İncili ve Hazreti İbrahim’e (Aleyhis-selam)  inen  sahîfeleri okumuş kadar  sevap verir. Ayrıca yetmiş yıl aralıksız ve hiç dön­meden kafirlerle gaza etmiş gibi sevap verir.Aynı zamanda yüz kere de hac etmiş sevabı verir.” Hazreti İbn-i Mes’ud (Radıyallahü Anh) rivayet etmiştir.

16- Ramazan ayının on altıncı gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efen­dimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece seher vaktinde bir kimse, bir Fatiha suresi ile bir ‘Kulillahümme’ (Al-i İmran Suresi, Ayet:26) okuyarak iki rekat namaz kılsa, Allahü Teala (Celle Celalühü) o kimsenin yüz türlü hacetini verir. Bunların onu dünya ve doksanı ahiret hacetleridir.”

17- Ramazan ayının on yedinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efen­dimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bir kimse, bu gecede ilk rekatında birer defa Fatiha suresi ile Kevser suresi’ni, ikinci rekatta da bir Fatiha suresi ile on defa İhlas suresi’ni  okuyarak iki rekat namaz kılarsa, Allahü Teala (Celle Celalühü) o kimseyi müslümanlık üzerine diriltir ve müslümanlık üzeri­ne öldürür. Aynca Azrail (Aleyhisselam), son nefesinde ona kevser şarabından içirir. Kıya­mette açlık ve susuzluk görmez.” Hazreti İbn-i Abbas (Radıyallahü Anh) rivayet etmiştir.

18- Ramazan ayının on sekizinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz   (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılarsa, her rekatta bir Fatiha suresi, üçer defa da Ayetel Kürsi, îhlas, Felak ve Nas suresi’ni okursa o kimse anasından doğduğu gün gibi günahlarından soyunup çıkar. Azrail (Aleyhisselam) ona geldiği vakit, kendisini cennetle müjdeler.” (Hazreti İbn-i Ömer R.A rivayet etmiştir..)

19- Ramazan ayının on dokuzuncu gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz   (Sallallahü   Aleyhi   ve   Sellem) buyuruyor ki; “Bir kimse, bu gecede dört rekat namaz kılsa, her rekatında da bir Fatiha suresi ile yedi kere de Zilzal suresi’ni okusa, o kişi kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır. Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.”  (Hazreti Abdullah ibn-i Evfa R.A rivayet etmiştir.)

20- Ramazan ayının yirminci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendi­miz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki:  “Bir kimse, bu gecede altı rekat namaz kılsa, her rekatında da birer defa Fatiha suresi ile DUHA suresi’ni okusa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı da kolay olur.” (Hazreti Abdullah îbn-i Evfa (Radıyallahü Anh) rivayet etmiştir.)

21- Ramazan ayının yirmi birinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu­yuruyor ki: “Bir kimse bu gece iki rekat namaz kılsa, her rekatında da bir Fatiha suresi ile beşer defa da Felak ve Nas sureleri’ni okusa, o kimseye gelecek yıla dek kötü nazar değmez ve rızkı bereketli olur.  O yıl içinde Ölecek olursa şehid olarak ölmüş olur.

22- Ramazan ayının yirmi ikinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz   (S allallahü   Aleyhi   ve   S ellem) buyuruyor ki; “Bir kimse bu gece yarısında dört rekat namaz kılsa, her rekatında da bir Fatiha suresi ile dört İnşirah suresi okusa, o kimse kırk peygamber sevabını bulur.

23- Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu­yuruyor ki: “Bu gece bir kimse gece yansında iki rekat namaz kılsa, her rekatta bir Fatiha su­resi ile beş kere Duha suresi’ni okusa, o kim­senin yüzü kıyamette güneşten daha fazla nur­lu olur. Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsün­den ev halkının yetmiş kişisi rahatça geçer.

24- Ramazan ayının yirmi dördüncü gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu­yuruyor ki: “Bu gece bir kimse bir Fatiha suresi ve bir el Kariatu Mel karia suresi ile iki rekat namaz kılsa, o kimseye şöyle nida olu­nur: ‘Korkma! Muhakkak ki sen, emin (korku­suz) kılınanlardansın.”

25- Ramazan ayının yirmi beşinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu­yuruyor ki: “Bu gece bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatta birer defa Fatiha, Fil ve Kureyş  suresi’ni okusa,  o kimse kıyamette kime şefaat ederse şefaati red olunmaz. Ayrıca suya kanmış ve karnını tok tutmuş olur.”

26- Ramazan ayının yirmi altıncı gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallaîlahü Aleyhi ve Sellem) bu­yuruyor ki: “Bu gece bir kimse iki rekat namaz kılsa,  her  rekatında bir  Fatiha  suresi,   bir Ayetel Kürsi, üç de İhlas suresi okusa, kıya­met gününde o kimseye öyle bir taç giydirilir ki, bütün mahlukların kılları sayısınca dil olsa o tacın kıymetini tavsif edemez.

27- Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bu­yuruyor ki: “Bu gece bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında bir Fatiha suresi ile yedi Kadir suresi okusa, o kişinin sevabı, Kadr’e yetenlerin sevabından eksik olmaz.”

28- Ramazan ayının yirmi sekizinci gecesi kılınacak namaz:

Peygamber

Efendimiz (Sallalîahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse, bir Fatiha suresi ve üç İhlas suresi ile iki rekat namaz kılsa, anasından doğduğu gün gibi günahların­dan çıkar ve kıyamette hesaptan kurtulur.

29- Ramazan ayının yirmi dokuzuncu gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendimiz (Sallalîahü Aleyhi ve Sellem) bu­yuruyor ki:  “Bu gece bir kimse bir Fatiha suresi, yedi İhlas suresi ve birer Felak ve Nas sureleri’ni okuyarak iki rekat namaz kılsa, Allahü Teala (Celle Celalühü) o kimseye nida eder ki:‘Ey kulum! Sana müjdeler olsun ki, oru­cunu ve namazını kabul ettim. Günahlarım ba­ğışlayıp cenneti sana vacîb kıldım.

30- Ramazan ayının otuzuncu gecesi kılınacak namaz:

Peygamber Efendi­miz (Sallalîahü Aleyhi ve Sellem) buyuruyor ki: “Bu gece bir kimse bir Fatiha suresi, onar kere de İhlas, , Felak ve Nas sureleri’ni okuya­rak iki rekat namaz kılsa, o kimsenin üç türlü büyük haceti kabul olunur: Taatleri makbul olur Dünyadan iman ile gider Kitabı sağ yanından verilir.”