teneşir

teneşir Üzerinde ölü yıkanan seki, uzun masa, kerevet.

“Gözüm kaldı şu kaplanın postunda,/Azrail de can almanın kastında,/Döne döne teneşirin üstünde,/Yunmayınca gönül yardan ayrılmaz.” (Karacaoğlan)