Rical

Rical: Kişi ve adam anlamına gelen "racül" sözünün çoğulu olup usûl-i hadîste râvîler, hadîsin senedleri demektir.