gayb

gayb

1. Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, gizli olan, hazırda olmayan.

2. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı.

3. Henüz içinde yaşanılmayan gelecek zaman ve gelecek zaman içerisinde meydana gelecek olaylar.

“Şüphesiz ki göklerdeki ve yerdeki gaybı sadece Allah bilir.” (Kur'an-ı Kerim 49/18)

4. Öldükten sonra dirilme, cennet, cehennem, hesap günü gibi insanın duyu organları ve akıllarıyla haklarında bilgi edinemeyecekleri âlem.

“Gerçek müminler gayba inanırlar, namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah rızası için harcarlar.” (Kur'an-ı Kerim 2/3)

İslam’a göre Allah’ın dışında mutlak gaybı hiç kimse bilemez.

Peygamberler bile ancak Allah’ın bildirdiği kadarını bilirler.

Sihirbazların, falcıların, kâhinlerin ve şeytanların gaybı bilmesi mümkün değildir.