Kuşluk (Duha) Namazı, Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva zamanına kadar iki, dört, sekiz veya on iki rek’at olarak kılman namazdır. Bu namaz menduptur. Bu namazın sekiz rek’at kılınması daha faziletli­dir.

Bunun en iyi vakti gündüzün dörtte biri geçtikten sonradır.

Başka bir ifadeyle güneşin bir mızrak boyu yükselmesi ile başlayıp zeval vaktine yirmi dakika veya yarım saat kalıncaya kadar devam eden vakittir. Bu namazın delili ise validemiz Hz Aişe’den nakledilen şu hadistir:

Hz Peygamber (sav) kuşluk namazını ikişer ikişer dört rek’at o-larak kılardı. Birinci selamdan sonra dünya sözleri konuşmazdı. [75]

Başka bir rivayette ise şöyledir:

Resuli Ekrem (sav) kuşluk namazını dört rek’at olarak kılar ve Allah’ın dilediği kadar ilavede bulunabilirdi”

Diğer namazlar ise Ramazan ve Kurban bayramı gecelerinde, Ramazanın son on gecesinde ve Şabanın on beşinci gecesinde kılı­nan namazlardır ki bu geceleri ibedetle geçirmek menduptur. Seher vaktinde “seyyidül istiğfar” yani istiğfarın efendisi ismi verilen şu du­ayı okumakta menduptur:

Allah’ım benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yatattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahitte duruyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri ikrar ve günahlarımı itiraf ederim. Beni bağışla. Zira senden başka günahları bağışlayacak yoktur. [76]

Zikredilen geceleri ibadetle geçirmek için camilerde veyahut cami dışında bir yerde toplanmak mekruhtur. Zira bunu ne Hz Pey­gamber (sav) nede ashabı yapmıştır. Bu gecelere özel bir ibadette nakledilmemiş tir. Şu halde kaza namazı ve istenildiği kadar gece namazı kılınır, Kur’an-ı Kerim okunur, Allah-ı zikr, tefekkür, teşbih ve dua ile meşgul olunur.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

Her kim geceleyin uyanır , hanımını da uyandırır ve iki rek’at namaz kılarsa yüce Allahı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır. 

Cenab-ı Allah’ı çok zikreden kadınlarla erkeklere yüce Allah’ın büyük bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamış olduğu şu ayet­le müjdelenmektedir:

Allah’ı çok zikreden kadınlar ve erkekler için Allah, büyük bir mağfiret ve mükafat hazırlamıştır. [77]

Herhangi bir kimse adet haline getirdiği teheccüd namazını öz­rü olmaksızın terk etmemelidir. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur:

Allah yanında amellerin en sevimlisi, az olsa da devamlı olanıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close