Bir kişi kendisi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işaretee kavuşmak isterse yatacağı zaman iki rek’at namaz kılar.

Birinci rek’atta Kafirun Suresini, ikinci rek’atta da ihlas suresini okur.

Sonrada abdestli olarak kıbleye yönelip yatar.

Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayra işarettir.

Şayet siyah veya kırmızı görürse buda şerre İşarettir.

Bu şekilde istihare namazının yedi gece yapılması ve kalbe gelene bakılması da bir hadisi şe­rifle buyurulmuştur.

Peygamber (sav) ashabına istihareyi öğretirdi. İstihare namazını kılmak mümkün olmayınca yalnız duası ile yetinilir.

Aslında meşru ve hayırlı bir iş için yapılacak istihare onun istenilen vakitte yapılıp yapılmaması yönünden yapılır. Zira o hayırlı bir iş için kesinlikle yapılmaz. Belli bir senede hac yapılıp yapılmaması gibi…

İstihare yapıldıktan sonra mesele aydınlanmazsa istihare na­mazının yedi kere tekrarlanması lazım gelir. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuşdur:

Ya Enes! Bir iş yapmak istediğin zaman yedi defa Rabbinle is­tihare et. Sonra kalbine gelene bak. Hayır ondadır. Herhangi bir kim­se namaz kılarak istihare yapamıyorsa o takdirde sadece bu duayı okuyarakta istiharede bulunabilir.

Peygamber efendimizden (sav) şöyle rivayet edilmiştir:

Allah’ım! Sen bildiğin için hakkımda hayırlı olanı isterim v& kud­retin yettiği içinde ben senden güç isterim. Senin büyük ihsanından hayır dilerim. Zira senin her şeye gücün yeter. Bense güçsüzüm. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Allah’ım eğer bu iş benim dinim, dün­ya yaşayışım yani dünya ve ahiretim hakkında hayırlıysa bunu bana takdir et ve bana kolaylaştır. Sonra onda bana bereket ver. Eğer bu iş benim dünya ve ahiretim hakkında kötü ise bunu benden kaldır. Beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise bana onu takdir et ve nasip et. Sonra beni ona razı kıl.

İstihare Duası

Allahümme innî estahiruke bi îlmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’eluke min fadlike’1-azîm. Feinneke takdiru ve la akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemû ve ente âllamü’l-ğuyûb. Allahumume in künte ta’lemu enne haze’l-emre hayrün li fi dini ve meaşî ve akıbeti emri fakdürhu li ve yessirhu li sümme bârik li fihi ve in künte ta’lemu enne hazel emre şerrün li fi dini ve meâşi ve akibeti emri fesrifhu ânni vasrifni ânhu vakdür liyel hayra haysu kane sümme ardıni bihi

Duanın türkçesi:

Allahım, hakkımda hayırlısını sen bildiğin için ben hayırlısına irşad edilmemi senden isterim ve gücünden yardım diliyerek hayırlısına gücü­mün yetmesini senden dilerim ve senin büyük fazlından isterim. Çünkü sen (her şeye) kadirsin. Ben hiç bir şeye kadir değilim. Sen her şeyi bilir­sin. Ben hiç bir şey bilmem. Sen herkese gizli olan her şeyi çok bilensin. Allahım istediğim bu iş senin ilminde benim için dinime, hayatıma ve âhiretime hayırlı ise bana mukadder kıl, bana kolay kıl ve bana mübarek kıl. Eğer bu iş senin ilminde benim için dinime, hayatıma ve âhiretime şer ise bu işi benden, beni de bu işten çevir ve hayır nerede ise onu bana mu­kadder kıl. Sonra nefsimi bu hayra razı kıl.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close