Nafile Namazlar

Farzların dışında kalan namazlar üç kısma ayrılır:

  1. Sünnetler
  2. Müstehablar
  3. Nafileler.

Sünnetler ile, Hz. Peygamber’in devamlı olarak kıldığı rivayet edilen (namazlardan son­ra kılınan sünnetler, duha, teheccüd ve benzeri sünnetler) namazları kastediyoruz; çünkü sünnet ‘işlenilmiş yol‘ demektir.

Müstehablar’dan maksat; faziletleri hak­kında hadîs vârid olan, fakat Hz. Peygamber tarafından devamlı olarak kılınmayan namaz­lardır. Haftarnn belirli gün ve gecelerinde, ev­den çıkarken ve eve girerken kılınan namazlar böyledir.

Nafilelerden maksadımız da; hususiyeti hakkında herhangi bir rivayetin vârid olma­dığı ve sözünü ettiğimiz namazların dışında kalıp da kulun, Allah’ın münacaatına talip olduğu bir anda, bu münacaata fazileti hak­kında şeriatın emri vârid olan namazla koyul­sun diye kıldığı namazlardır.

Kul bu namazı âdeta teberru etmektedir; çünkü her ne kadar namaz kılmaya teşvik varsa da hususî olarak bu namazın kılınması teşvik edilmemiştir. Tatavvu’ ise, teberrudan ibarettir. Bütün bu kısımlara “nafile namazlar” denir; çünkü nafile, fazla olan namazlardır. Bu bakmadan bu maksatların tarifleri için ıstılah olarak Tatavvu, Müstehab, Sünnet ve Nafile tâbirlerini kullandık.

Bu ıstılahı değiştirmekte herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü gayeler anlaşıldık­tan sonra terimlerde tartışmaya gerek yoktur. Bu kısımların her birinin fazilet dereceleri değişiktir.

Haklarında vârid olan haberler ve faziletlerini bildiren eserlere göre değer kaza­nırlar. Hz. Peygamber’in uzun zaman devam ettiği ve haklarında daha sahih ve meşhur hadîslerin vârid olduğu namazların dereceleri daha üstündür. İşte bu sırra binaendir ki Ce­maatle kılınan vacipler, ferdi olarak kılınan­lardan daha efdâldir denilmiştir. Cemaatle kılınan vaciplerin en faziletlisi bayram namazı, sünnet olan ay ve güneş tutulması nedeniyle kılınan namazlarla yağmur namazıdır, Ferdî olarak kılman vaciplerin en faziletlisi ise, vitir namazı (Hanefîlere göre vacibdir) ile sabah namazından evvel kılınan iki rek’at sünnettir.

Bunlardan sonra, diğer farzlarla birlikte kılınan râtıb -vakitli olarak kılman- sünnetler, dere­celerine göre sıralanırlar.

Nafile namazlar, ilgili oldukları hususla­ra nisbetle iki kısma ayrılırlar:

a- Sebeplerle ilgili nafileler (Yağmur, ay ve güneş tutulması nede­niyle kılınan namazlar gibi)

b- Vakitlerle ilgili nafileler

Vakitlerle ilgili nafileler de gün ve gece­nin tekranyla tekrarlanan, haftanın tekrarıyla tekrarlanan ve senenin tekrarıyla tekrarlanan olmak üzere üç kısımdır. Dolayısıyla bu kı­sımlar dörde ulaşmış olmaktadır.

İbn-i Ömer r.a den rivayete göre Pey­gamberimiz S.A.V şöyle buyuruyor.

Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz” buyurmuştur. Allah rızâsı için namaz kılmanın caiz olduğunu göstermek maksadıyla irâd etmiştir.

Bununla beraber “Evlerinizi kabirler gibi namaz­dan, Kur’ân tilâvetinden hâli bırakıp da görüntü­de kendilerinden mükellefiyet kalkmış ve amel­leri kesilmiş ölülere benzemeyiniz” demektir.

Evlerde kılınması emrolunan namaz ise fakihlerin çoğuna göre nafilelerdir.

Evdeki nafilenin mesciddeki nafileden efdal olması, evi ibâdetle ma’mûr etmek kasdıyla beraber, gizli olması dolayısıyla insanı riyadan koruduğu içindir.

Enes b. Malik r.a den rivayete göre Efendimiz S.A.V şöyle buyuruyor: “Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediklerini de öğretir.”

Bu vesileyle yazdığımız ibadetler risalesi hep uygulanırsa Allah bize bilmediği­miz daha nice hikmetleri ince ilimleri kalbimize doldurur. Unutmayalım ki; Allah peygamberlere vahiy, dostlarına ilham’ı nasib eder. İlham haktır. Fakat sahibi için geçerli olur herkes için delil sayılmaz.

Rabbim hepimizi rızasına nail eylesin.

Ramazan yapılacak ibadetler kılınacak namazlar edilecek dualar?

1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse iki rekat namaz kılsa,her rekatta da Kadir  Suresini okusa, Allahü Teala (Celle Celalühü), o kişiye üç türlü kolaylık verir: Bu ay içinde orucu ve namazı ona kolaylaştırılır. Bu ay içindeki orucunu ve namazını kabul eder. Gelecek yıla kadar fakirlikten emin eder. 2- Ramazan ayının …

Ramazan yapılacak ibadetler kılınacak namazlar edilecek dualar? Read More »

Secde ayetleri nelerdir?

A’rafSuresi:7/206 Er Ra’d Suresi: 13/15 En Nahl Suresi: 16/49 İsra Suresi: 17/107 Meryem Suresi: 19/58 Hac Suresi:22/18 Furkan Suresi:25/60 Nemi Suresi:27/25 Secde Suresi:32/15 Sâd Suresi: 38/24 Fussilet Suresi:41/37 NecmSuresi:53/62 İnşikak Suresi: 84/21 Alak Suresi:96/19

Haftanın günlerinde kılınan nafile na­mazlar ve faziletleri nelerdir?

Gündüzleri kılınan nafile namazları anlatalım; Pazar günü namazı Ebu Hüreyre r.a. Resulullah S.A.V efen­dimiz şöyle buyurur: Bir kimse, pazar günü dört rekât namaz kılarsa, Allah’u Teala onun için her rekât namaz için bin namaz sevabı yazar. Sonra Allah-ü Teâla onun için cennette pek güzel kokulu miskten bir şehir ihsan eder. Bu namazı kılan kimse, her …

Haftanın günlerinde kılınan nafile na­mazlar ve faziletleri nelerdir? Read More »

Rüyada peygamber efendimizi (s.a.v) görmek için kılınan namaz ve okunan dua nedir?

Ebû Hüreyre (Radıyallahu anh) Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) efen­dimizin şöyle buyurduğunu anlattı: Bir kimse, cuma gecesi,   iki rekât namaz kılarsa ve her rekatında: Bir kere Fatiha Suresini. Bir kere âyetel-kürsîyi (Bakara suresinin 255. âyeti.) On beş kere lhlâs suresini okuması gerekir. Bu namazın sonunda: (Allahümme salli Muhammedin -nebîyy’il- ümmiyi) diye okur­sa, beni rüyada görür. Hem de …

Rüyada peygamber efendimizi (s.a.v) görmek için kılınan namaz ve okunan dua nedir? Read More »

İstihare Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Bir kişi kendisi hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dair bir işaretee kavuşmak isterse yatacağı zaman iki rek’at namaz kılar. Birinci rek’atta Kafirun Suresini, ikinci rek’atta da ihlas suresini okur. Sonrada abdestli olarak kıbleye yönelip yatar. Rüyada beyaz ve yeşil görülmesi hayra işarettir. Şayet siyah veya kırmızı görürse buda şerre İşarettir. Bu şekilde istihare namazının …

İstihare Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır? Read More »

Hacet Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Dünyevi ve uhrevi bir dileği bulunan kimse evvela güzelce bir abdest alır. Yatsı namazından sonra iki, bir rivayete göre dört rek’at, diğer bir rivayete görede on iki rek’at namaz kılar. Daha sonra Al-lahu Teala’ya senada, Resulüne salatü selamda bulunur. Bundan sonra hacet duasını okuyup isteğinin olmasını Cenab-ı Allah’tan di­ler. Merfü bir hadiste rivayet edildiğine göre …

Hacet Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır? Read More »

Tövbe ( Tevbe) Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Bir müslüman şayet bir günah işlerse ara vermeden hemen günahlarından tövbe (tevbe) etmelidir. Bunun için evvela güzel bir abdest almalı sonra tek başına kalacağı örneğin, kırsal bir yere çıkmalı ve işlediği günahtan ötürü Cenab-ı Allah’tan bağışlanmayı dilemelidir. Böyle yaptığı takdirde Allah’ın (cc) onu bağışlayacağına dair hadis-i şerif vardır.

Teşbih Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Teşbih Namazı her rek’atında yetmiş defa;”Sübhanaüahi velhamdülülahi vela ilahe illallahu vallahu ekber “diye tekbir alınan dört rek’atlı bir namazdır. Allah rızası için nafile namaza niyet edilerek Allahü Ekber denilerek namaza,başlanır. Sübhanekeden sonra on beş defa Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber okunur. Ondan sonra eüzü besmele çekilir ve fatiha ile bir sure daha okunur. …

Teşbih Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır? Read More »

Kadir Gecesi Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastladığı sanılan gece Kadir Gecesi’dir. Kur’an-ı Kerim bu geceden başlayarak Peygamber efendimize (sav) inmiştir. Bu geceyi ibadetle geçirmenin fazileti çok­tur. Bu gecenin bir anı vardır ki ona rastlayan bir dua muhakkak kabul olunur. Bu mübarek gecede teravih namazından sonra bir müddet daha ibadette bulunulması, nafile namaz kılınması kısaca bu gecenin …

Kadir Gecesi Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır? Read More »

Berat Kandili ve Gecesi Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Şaban ayının on beşinci gecesine rastlayan geceye Berat Gece­si ( Berat Kandili) denir. Çok şerefli ve mübarek bir gecedir. Berat kandili gecesinde, yaratıkların bir sene içerisindeki rızıklarınaa, zengin yada fakir, aziz yada zelil olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve hacılarla ilgili işlerine dair Allah tarafından meleklere bilgi verileceği söylenmektedir. Bu cihetten Berat Gecesinde ibadet etmenin ve nafile …

Berat Kandili ve Gecesi Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır? Read More »

Regaip Kandili Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Recep ayının ilk cuma gecesine “leyle-i regaip” denir. Bazı alim­lerin açıklamasına göre Resuli Ekrem (sav) bu gece pek çok ruhani ahval ve ikrama kavuşmuş olmakla yüce Allah’a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır. Peygamberimizin (sav) bu gece ana rahmine düşmüş olduğuna dair bir rivayette bulunmaktadır. Ancak bu gece ile Hz Peygamberin (sav) doğumu arasındaki …

Regaip Kandili Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır? Read More »

Kuşluk (Duha) Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Kuşluk (Duha) Namazı, Güneş doğup bir miktar yükseldikten sonra istiva zamanına kadar iki, dört, sekiz veya on iki rek’at olarak kılman namazdır. Bu namaz menduptur. Bu namazın sekiz rek’at kılınması daha faziletli­dir. Bunun en iyi vakti gündüzün dörtte biri geçtikten sonradır. Başka bir ifadeyle güneşin bir mızrak boyu yükselmesi ile başlayıp zeval vaktine yirmi dakika veya …

Kuşluk (Duha) Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır? Read More »

Teheccüd Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır?

Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya biraz uyuduktan sonra kalkıp kılman nafile namaza gece namazı yani Salatü’l Leyl denir. Biraz uyuduktan sonra gecenin yarısından imsak vaktine ka­dar kalkılıp kılınırsa teheccüd adını alır. Teheccüd namazı iki rek’attan sekiz rek’ata kadar kılınabilir. Her iki rek’atta bir selam verilerek kılınması daha faziletli olur. Teheccüd Peygamberimize(sav) Farz’dı.Te­heccüd namazının Resuli …

Teheccüd Namazı nedir? Kaç rekattır? Ne zaman ve nasıl kılınır? Read More »

Tahiyyetü’l-Mescid Namazı nedir? Kaç rekattır? Nasıl kılınır?

Tahiyye anlamı: selam vermek yani mescide selam vermek demektir. Bir kimse mescide girdiğinde Rabbine selam vermek ve tazim kasdıyla daha oturmadan iki rek’at namaz kılmak mendup (anlamı: yapılması sevap olan amel) tur. Bir gün­de bir kaç kere camiye giren kimsenin bu namazı bir sefer kılması kafi gelir. Zira Resuli Ekrem (sav) efendimiz şöyle buyurmuştur: Sizden …

Tahiyyetü’l-Mescid Namazı nedir? Kaç rekattır? Nasıl kılınır? Read More »

Abdest Namazı nedir?

Abdest alındığında veya gusledildikten sonra vakit müsaitse yaşlık kurumayacak kadar bir zaman geçmeden iki rek’at namaz kıl­mak menduptur. Herhangi bir kimse abdest alır ve abdestini güzel yapar ve iki rek’at namaz kılıp o iki rek’atta kalbiyle ve veçhiyle namaza yönelirse onun için cennet vacip olur. Buhari, Kİtabul- Vudu

Nafile kılınan namazlar nelerdir?

Nafile ibadetler, farzların dışındaki ibadet demektir. Farz olmayan namazlara fazlalık manasını ifade eden nefl denmiştir. Zira onlar Allah’ın farz kıldığı ibadetlerden başka fazla olarak yapılan ibadetlerdir. Nafile namaz iki kısma ayrılır; bir kısmının cemaatle kılın­ması sünnettir. Diğer kısmınmsa cemaatle kılınması sünnet değildir. Cemaatle kılınması sünnet olmayan kısmı da ikiye ayrılır: 1- Farz namazlara tabi olan nafileler. …

Nafile kılınan namazlar nelerdir? Read More »

Cuma gecesi kılınacak namaz

Ebu Hureyre r.a. Resulullah S.A.V efen­dimizin şöyle buyurduğunu anlattı: Bir kimse, cuma gecesi, iki rekât na­maz kılarsa ve her rekatında: Bir kere Fatiha Suresini. Bir kere âyet’el-kürsîyi (Bakara suresinin 255. âyeti.) On beş kere İhlâs suresini okuması gerekir. Bu namazın sonunda: (Allahümme salli Muhammedin-nebîyy’il-ümmiyyi) diye okur­sa, beni rüyada görür. Hem de gelecek cumaya kalmadan beni, …

Cuma gecesi kılınacak namaz Read More »

İbadetle geçirilmesi müstahab olan ge­celer

İbadetle geçirilmesi müstahab olan ge­celer sırası ile on dört gece olduğunu şöyle anlatılmıştır: Muharrem ayının ilk gecesi. Aşura gecesi. Recep ayının ilk gecesi. Recep ayının ortası. Recep ayının yirmi yedinci gecesi. Şaban ayının orta gecesi. Arefe gecesi. İki bayram geceleri.- – 14. Ramazan ayından beş gece.Bunlar, ramazan ayının son on günün­deki tek gecelerdir (Yani: 21, …

İbadetle geçirilmesi müstahab olan ge­celer Read More »