İslâm dini insan Öldürmeye şiddetle karşı çıkmış, bu suçu işleyene şiddetli bir ceza, elim bir azap olduğunu bildirmiştir.

İntiharın da adam öldürmeye girdiğinde şüphe yoktur. Zira intihar eden kimse kendi eliyle ruhunu çekip almakta, kendi kendisini öldür­mektedir. Bu ise anormalliğin son haddidir. Bu nedenle in­tihar, hayattan kaçmanın ve Allah’ın rahmetinden ümit kesmenin bir göstergesidir.

İnsanın bir başkasını öldürmesi büyük günahlardan olduğuna gö­re, kendi kendini öldürmesi de büyük günahlardandır.

Buharî, Müslim ve diğer hadis kaynaklarında intiharı yasaklayan ve cezasını bildiren pek çok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan birisi şöyledir:

Sizden önce geçen ümmetlerden birinde bir adam yaralanmıştı. Yarasının acısına sabır gösteremeyen bu adam bir bıçakla elini kesti. Akan kanı durduramadığı için öldü. Bunun üzerine Cenab-ı Allah şöyle buyurdu: “Kulum canının alınmasında (acele ederek) benden önce davrandı. O’na cennetimi haram kıldım.

İntihar edenin tevbesinin kabul olunmayacağı ve intihar eden bi­rinin cenaze namazını Hz. Peygamber’in kılmadığı rivayet edilmiştir.

İmam Sa’di intihar eden kimse hakkında şöyle demiştir: Bana gö­re en doğrusu, intihar edenin namazı kılınmaz. Zira onun tevbesi yok­tur. Hanefî mezhebinden Ebu Yusuf da bu görüştedir. Ebu Yusuf inti­har eden hakkında: “Yıkanır, fakat namazı kılınmaz” demiştir.

Lâkin Hanefî kaynaklarından İbn Âbidin Haşiyesi’nde: “Kendi kendini öldüren kimse yıkanır ve namazı kılınır. Her ne kadar intihar edenin günahı, başkasını öldürenden daha büyük ise de fetva, namazı­nın kılınacağı şeklindedir. Çünkü intihar eden günah işlemişse de baş­kasını öldürerek yer yüzünde bozgunculuk etmemiştir.

Gene aynı kitapta şöyle denmektedir: “İntihar etmeye kalkışan kimse kendisini yaralayıp bir süre yaşasa ve bu sürede günahına tevbe ettikten sonra ölse, her ne kadar kendini öldürmeyi helâl saymış ise de tevbesinin kabul edildiğine hükmedilir. Çünkü ölmeden önce küfürden tevbe edilse kabul edilir. Günahtan tevbe etmek niçin kabul edilme­sin?” Bunun gereği bu durumdaki kimsenin namazının kılınmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close