Dinimizde asıl olan cenazeyi hazırlayıp namazını kılarak defnetmekte acele etmektir.

Çünkü bu vefat eden kimse için bir bakı­ma ikramdır. Zira cenaze uzun süre bekletilirse bozulur, kokar. Bu ise bir bakıma ölen kimsenin saygınlığını korumamak, bir bakıma da in­sanlara eziyet etmektir.

İmam-ı Azam’a göre cenazenin namazım kıldırmakta birinci dere­cede hak sahibi şehrin yöneticisidir. Sonra şehirdeki hâkim, sonra ve­fat ettiği yerin imamı, sonra akrabası gelir. Akrabalar içerisinde de en yakını bu hususta hak sahibidir.

Cenazenin tüm yakınları varsa, katılıp namazını kılarlar. Akraba­ların hepsi veya bir kısmı bulunmuyorsa ve ceset bozulmadan gelebi-leceklerse cenazenin bekletilmesine bir engel yoktur. Fakat cenaze ya­kınlarının gelmesi uzun zaman alacaksa, cenaze bekletilmez. Namazı­nı mevcutlardan en yetkili olan kıldırır.

Hz. Peygamber ashabından bir kimseyi gece defnetmişti. Hz. Ebubekir de geceleyin vefat etmiş, sabah olmadan defnedilmişti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close