Bir musibet veya ölüm vukuunda siyah giyinmek çirkin bid’atlerden biridir. Bunun ne din, ne de Hz. Peygamber’in sünneti ile ilgisi vardır. Bu sonradan dine sokulmuş bir şeydir. Oysa Hz. Peygam­ber şöyle buyurmuştur:

Her sonradan (dine sokulmuş) olan şey bid’attir. Her bid’at sapık­lıktır. Her sapıklık ise ateştedir.

Görünen odur ki İslâm toplumunda bu âdetin çıkış sebebi, eskiden beri siyahın musibet işareti olmasındandır. Nitekim insanlar siyah ge­linlik giymiyor, siyah ihram giysisi kullanmıyor, ölüyü bile siyah ile kefenlemiyorlar.

Her durumda beyaz giymek sünnettir. İnsan sıkıntı ve musibet içinde de olsa, şen ve bolluk içinde de olsa böyledir.

Ebu Dâvud ve Tirmizî’nin Abdullah b. Abbas’tan rivayet ettikleri­ne göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Beyaz elbise giyiniz. Çünkü o sizin giysilerinizin en hayırlısıdır. Ölülerinizi de beyaz ile kefenleyiniz.

Neseî, İbn Mâce ve Hâkim’in Semüre’den rivayetine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur.

Beyaz giyisi(ler) giyiniz. Çünkü beyaz çok iyi ve çok temizdir. Ölülerinizi de beyaz bezle kefenleyiniz.

Cenaze nedeniyle göğüs üzerine siyah bir işaret takmak veya si­yah kıravat takmak, aynen siyah giyinmek gibidir. Bunların da din ile bir ilgisi yoktur.

Ölüm gibi bir olayla karşılaştığında insanın yapacağı en iyi şey Allah’ın takdirine razı olup, sabrederek Allah’a ait olduğunu düşünmek ve bunu ikrar etmektir. Böyle bir durumda olan kimse şu âyette söyle­nilenleri de düşünmelidir:

Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan ve ürünlerden azalt­mak (fakirlik) ile imtihan eder, deneriz. (Ey Peygamber!) Sabırlı davrananları müjdele. İşte o sabredenler, kendilerine bir belâ gel­diğinde “Biz Allah için varız ve sonunda O’na döneceğiz” derler. İşte rablerinden bağışlamalar ve merhametler hep onlaradır. Ve yalnızca onlar yolun doğrusunu bulmuşlardır. (Bakara/155-157)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close