Cenaze namazı farz-ı kifâyedir. Hz. Peygamber cenaze na­mazı kılmayı emretmiş ve günümüze kadar müslümanlar bu görevi ye­rine getirmişlerdir.

Hz. Peygamber şöyle buyuruyor:

Her kim bir cenaze merasimine katılır ve namazını kılarsa ona bir kırat sevap vardır. Defnedilinceye kadar merasimden ayrılmayana iki kırat sevap vardır. Kıratın en küçüğü Uhut dağı kadardır.

Aynı hadisin diğer bir rivayeti şöyledir:

Bir kimse cenazeyi evinden alıp, namazım kılarak defnedilinceye kadar merasimine katılırsa ona, her biri Uhut dağı büyüklüğünde iki kırat sevap vardır..

Niyet cenaze namazının fazlarınd andır. Niyetsiz namaz olmaz. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır:

Dîni yalnız O’na has kılarak Allah’a kulluk etmeleri müslümanla-ra emrolundu. (Beyyine/5)

Hz. Peygamber de: “Ameller niyetlere göredir. Herkese ancak ni­yet ettiği vardır” buyurmuştur.

Cenaze namazında dua etmek de rükündür. Hz. Peygamber: “Ce­naze namazı kıldığınızda ölen kimse için içtenlikle dua ediniz” buyur­muştur.

Hz. Peygamber’in cenaze namazında şu duaları ettiği rivayet edil­miştir:

Allahım! Onun rabbi ve yaratıcısı sensin. Onu İslâmiyet’e yönelten ve ruhunu alan sensin. Onun gizlisini açığını sen bilirsin. Biz ona şefaatçi olarak geldik, onun günahlarını bağışla.

Hz. Peygamber’in cenaze namazında okuduğu bir başka dua da şöyledir:

Allahım! Dirimize ölümüze, küçüğümüze büyüğümüze, kadını­mıza erkeğimize, burada olanımıza olmayanımıza mağfiret et. Al­lahım! Bizden yaşattığını İslâm üzere yaşat. Vefat ettirdiğini İslâm üzere vefat ettir. Allahım! Bizi onun ecrinden mahrum etme. On­dan sonra bizi dalâlete düşürme.

Mezhep imamları küçük büyük, kadın erkek her müslüman için vefat ettiğinde namaz kılınması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bunun anlamı müslüman olmayan kimseye namaz kılmanın caiz olmadığıdır.

Kur’an’da münafık ve kâfirler hakkında şöyle buyurulmaktadır:

Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma! Onun kabri başında da durma. Çünkü onlar, Allah ve Rasûlü’nü inkar ettiler… (Tevbe/84)

(Kâfir olarak ölüp) cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar (Allah’a) ortak koşanlar için af dilemek, ne peygamber’e yaraşır, ne de inananlara. (Tevbe/133)

Müslüman kimsenin müslüman olmayan ölüye namaz kılmaktan çekinmesi gerekir. İyi ilişkiler içinde olayım derken, bu davranışı din ve inanç hesabına yapmamak lazımdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close