Hz. Ali (Ra) ve 12 imam

İslamı ilk kabul edenlerden olan İmam Ali, hulefa-i raşidin de­nilen dört halifeden birisidir. Peygamber mektebinin seçkin talebesi, ilim şehrinin kapısı, Allah'ın arslanı, islam halifesi ve peygamberimiz (sav)'in damadıdır. Ayrıca da...

Hz Ömer (Ra)

Ashabı kiramın en büyüklerinden, İslam'ın ikinci halifesi, aşe-rei mübeşşere yani cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan ve pey­gamberimiz (sav)'in kayınpederidir. Miladi takvimin 583'üncü yılında Mekke'de doğdu. Peygamberimiz (sav)'in islamiyeti yaymaya...

Hz Ebu Bekir (Ra):

İHz Ebu Bekir'in babasının adı Ebu Kuhafe (Osman) bin Amr'-dır. Annesinin adı ise Ümmül Hayr (Selma) b. Seğr bin Amr'dır. Binti Ammi Ebi kuhafedir ve ismi zevcetihi yani hanımının adı...
Close