Vefat eden kimse için yapılacak ilk görev onun yıkanma­sıdır. Bu görev müslümanlar için farz-ı kifayedir. Müslümanlardan bir kısmı bu görevi yerine getirince diğerlerinden sorumluluk kalkar.

Yıkamadan sonra yapılması gereken görev, tek kat da olsa müm­kün olduğu kadar ölüyü kefenlemektir. Kefen konusunda aşırıya kaç­mak mekruhtur.

Daha sonra cenaze namazı kılmak yapılması gereken görevler­dendir.

Cenaze namazının rükünleri: Niyet, gücü yetene göre ayakta dur­mak ve dört defa tekbir almaktır. Cenaze namazında gizlice Fatiha oku­nur.

Peygamber’e salât ve selam getirilir, ölen kimse için dua edilir.

Çünkü Hz. Peygamber: “Cenaze namazı kıldığınız zaman ölen kimse için samimiyetle dua ediniz” buyurmuştur.

Rasûlullah efendimizin bir cenazeye şöyle dua ettiği rivayet edil­miştir:

Allahım! Onun rabbi ve yaratıcısı sensin. Sen onu dünyada rızık-landınp İslâm olarak yaşatmış ve hidayet vermiştin. Onun ruhunu alan sensin, onun gizlisini ve açığını bilen de sensin. Biz onun için şefaat dilemeye geldik. Onun günahlarını bağışla.

Namazda üçüncü tekbirden sonra dua edilse bile dördüncü tekbir­den sonra da dua edilmesi müstehabtır. Dördüncü tekbirden sonra se­lam verilir.

Namazdan sonra yapılacak görev, cenazeyi kabristanlığa götür­mek ve defnetmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close