Diyanet İşleri Başkanlığını ülkemizde bulunan türbeler hakkında gerçek bilgileri tespit etmek maksadıyla bir araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmanın amacı; ülkemizde bulunan türbelerin mevcut envanterini çıkarmak ve son durumunu tespit etmektir.

Araştırma neticesinde elde edilen özet sonuçlara göre,

  1. Türkiye genelinde toplam 1263 türbe mevcuttur.
  2. Türbelerin %25.2’si (toplam 316 adet) illerde, %74.8’i (toplam 947 adet) ilçelerde bulunmaktadır.
  3. Artvin, Ardahan ve Iğdır illerinde hiç türbe bulunmamaktadır.
  4. 1263 türbenin 173’ü ziyaret edilmemektedir.
  5. Ziyaret edilmeyen türbeler dışında kalan 1090 türbeyi yılda ortalama

18.967.990 kişi aşağıda belirtilen çeşitli amaçlarla ziyaret etmektedir:

– Allah rızası,

– Dilek, hacet ve bereket,

– Genç kızların çabuk evlenmesi, evlenmek isteyen ve evlenemeyenlerin nasiplerinin açılması,

– Türbedeki zatların ruhlarına fatiha, dua okumak, sevap kazanmak ve şefaatlerine nâil olmak,

– Bela ve musibetlerden kurtulmak,

– Büyülerin bozulması,

– Askere giden gençleri uğurlamak,

– Hastalıklardan (delilik, baş ağrısı, felç, sinir, sancı, saralı, havale geçiren, ruhî bunalımlı, alerjili, ağız eğriliği vs.) şifa bulmak,

– Maddî ve manevî sıkıntılardan kurtulmak,

– Çocuğu olmayanların çocuğunun olması, hamile iken çocuğu düşen, çocuğu doğar doğmaz ölenlerin, çocuklarının yaşaması, yürümekte zorluk çeken bebeklerin yürümesi ve sütü olmayan annelerin sütünün çoğalması,

– Hamile kadınların ziyaretinden sonra rüyalarında oğlan veya kız çocuğu dünyaya getirebileceğini görebileceği,

– Hacca giden yakınlarının selametle dönmesi,

– Türbede yatan ulu kişinin, keramet ehli olduğu, onun ruhaniyetinden istifade edilmesi,

– Türbelerin kutsiyetine inanılması,

– Yağmur duası yapmak maksadıyla,

– Zararlı haşarattan (mahsule zarar veren böcek sürülerinden) kurtulmak

– Hasta hayvanların iyileşmesi,

– Mimarî özelliğinden dolayı,

– Turizm amacıyla.

İslam’da mezar ve kabirlerin sade ve mütevazı olması, esas prensiptir. Ancak türbeler; hükümdarlar, büyük bilginler, veli olarak bilinen şahsiyetler, meşhur komutanlar ve şehitlerin unutulmaması, sürekli yâd edilmesi amacıyla özel mimarî tekniği ile yapılan anıt-mezarlardır. Ülke tarihinin önemli şahsiyetlerinin çoğunun mezarları, türbe şeklindeki yapılarda korunarak devirden devire intikal etmiştir. Anadolu’nun Türk-İslâm yurdu olmasında önemli hizmetlerde bulunmuş önderlerin bilinip tanıtılmasında, anıtmezarların mevcudiyeti önemli rol oynamıştır. Tarihî-millî şuurun uyanık tutulmasında, ülkemizin coğrafyadan vatana dönüşmesinde büyük hizmetler vermiş tarihî-dinî önderlerin, ebedi istirahatgahlarının korunması, elbette önemlidir. Onları daima hayırla anmalı, ruhlarına dualar okumalı, gelecek nesillerimize tanıtmalıyız.

Ancak; onları beşer üstü varlıklar olarak görmek, bu zatların duaları kabul ettiği veya onların vasıtası ile duaların makbul olduğu, insanların geleceklerini şekillendirdiği… gibi ilahî-rabbanî kudretlerinin olduğuna inanmak, bir kısım ihtiyaç ve dileklerini onlara arz etmek, kendilerinden medet ummak, türbe ziyaretlerini dinî bir vecibe gibi telakki etmek, çul-çaput bağlamak, huzurlarında kurban kesmek, tevhid dini olan İslam’ın ana esprisiyle kesinlikle bağdaştırılamaz.

İslam Akaidi tevhid inancı konusunda gayet hassastır. Önceki Peygamberlerin mesajları asırlar içinde, çeşitli etkenler yanında, vefat eden büyük zatlar hakkında gösterilen aşırı saygı ve tazim sebebiyle tevhitçi özünü yitirmiş ve gerçek özünden sapmıştır.

İslam’da kabir ziyareti, başlangıçta yasaklanmış iken, sonra bizzat Hz.Peygamber (s.a.v.) tarafından buna müsaade edilmiş, fakat bunda hikmet ve fayda olarak kişilerin âhireti hatırlaması öngörülmüştür. İslam fıkhında mezarlıklar ve kabristanlar Vakıf konusu içinde geniş olarak incelenmiş ve hakları gözetilmiştir. Ölen kişilerden istimdat ve istigasede (yardım talebinde) bulunmak, yani onlardan medet ummak, iman açısından tehlikeli bir davranıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close