O, bu konuda şunları söylemiştir. Bismillahirrahmanirrahim’de bir eman vardır. Tevbe suresi ise emanı kaldırmak için indirilmiştir. İbnu Cevzi ‘Zadül Mesir’ Gerçekte bu sure müslümanlarla müşrikler arasında yapılan antlaşmaları iptal et­meyi ve onlarla bütün bağlan kesmeyi genel hatlarıyla ilan edi­yor. Ancak belli bir vakte kadar tayin edilmiş antlaşmalarla sa­hipleri tarafından bozulmamış antlaşmalar geçerli kalacaktı. Müslümanlara karşı başkalarıyla güç birliği oluştururlarsa ken­dilerine eman verilmeyecekti. Putperestler müslümanları işken­ce kırbaçları altında inletmekteydiler. Yahudiler, müslümanlara karşı hıyanet etmişlerdi. Sözlerine ve antlaşmalarına uymuyorlardı. Hiç bir kanun ve nizam tanımıyorlardı. Onları hi­zaya getirecek bir ahenk kuralı da bulunmuyordu.

Bu durumda islamın onlarla olan hesabını kesmesi gerekiyor­du. Sonuçta; Allah ve Resulü’nün bu insanlardan uzak olduğunu ilan eden “Tevbe Suresi” nazil oldu.

Bu, Allah ve Resulünden, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerle ilişkilerin kesildiğini bildiren bir ihtardır.” 

Rahman ve rahim sıfatıyla besmelenin sure başında bulun­ması, sanki yukarıda bahsi geçen insanlara bir tür eman verilmiş gibi oluyordu. Oysa ‘Tevbe Suresi‘nde herhangi bir eman söz ko­nusu değildir. Hatta:

Artık müşrikleri nerede bulursanız öldürün; onları yakalayıp esir edin, hapsedin ve onların geçit yerlerini tutun. ifadeleri yer almaktadır.

Müşrikler sizinle toptan harp ettikleri gibi, siz de onlarla toptan harb edin.” 

Bu müşriklerle sadece silahla mücadele etmek demektir. Evet sadece savaş. Ne bir merhamet ne de bir eman verilebilir.

Yine de en doğruyu bilen Allah Teala’dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close