Seyyid Ahmed Bedevi’nin (babaları ile birlikte) adı: Ah­med b. Ali b. İbrahim’dir. Sülalesi Cafer Sadık yoluyla Hz. Ali’ye da­yanır. Ailesi, Haccac b. Yusuf Sakafi zamanında Hicaz’dan Mağrib’e göç etmiştir.

Ahmed Bedevi hicri 596, miladi 1200 tarihinde Mağrib’de Fas şehrinde dünyaya gelmiştir. Kendisinden başka beş kardeşi vardır. Söylendiğine göre Ahmed Bedevi doğmazdan önce annesi bir rüya görmüş; rüyasında “Müjde! Bir oğlun olacak fakat bu başka oğlanlar gibi değildir” denmiştir.

Ahmed Bedevi çocukluğundan beri züht ve takva ehli idi. Tasav­vufu Şeyh Abd’ul-Celil Nişaburi’den öğrenmiştir.

Yedi yaşında iken babası ile birlikte Mekke’ye gitmiş, yolda Mı­sır’a uğrayıp bir süre orada kalmışlardır.

Seyyid Bedevi bundan sonra takvası, dindarlığı ve cesareti ile meşhur olmuştur. Mekke’de iken, şehre yakın bir mağarada halvet ha­linde (tek başına) bir süre yaşamıştır.

Daha sonra kardeşi ile birlikte Irak’a giden Bedevi Hazretleri Irak’ın her tarafını dolaşmış, tasavvufla şöhret sahibi olmuştur.

Rivayete göre çok zengin ve parlak bir güzelliği olan Fatma b. Be­ri ile karşılaşan Seyyid Bedevi ona öğüt verip nasihat etmiştir.

Daha sonra tekrar Mekke’ye dönen Seyyid Bedevi bir müddet sonra hicri 635 yılında Tantâ’ya göçmüştür. Orada ilk arkadaşı ve ken­disinden sonra halifesi olan Ahmed Abd’ul Ali ile aralarında bir dost­luk peyda olmuştur.

Seyyid Bedevi’ye ait öğütler içeren sözler vardır. Bunlardan bazı­larını aşağıya alıyoruz:

Çok zikretmeye devam et. Sakın gafillerden olma!

Sizin en güzel ahlâklı olanınız, Allah’a imanı çok olanınızdır. Kötü ahlak güzel amelleri; sirkenin balı bozduğu gibi bozar.

Aşağıda ki mısralar seyyid Bedevi’ye nisbet edilen şiirlerdendir. Allahım! Sensin sahib-i insan Sensin cömert, sahib-i fazl u ikram

Allahım! Dün geceledim, hüzünle doldu postum

Durumumu görse memnun olmazdı dostum.

Allahım! Kirlendi bedenim, yandı günahtan bağır

Sonsuza dek bunu taşımak zor, çok ağır

Affınla cömertliğinle bağışla beni Allahım!

Kapında gönlüm kırık, göklere yükselir ahım

Seyyid Bedevi’nin Şerif, İmam, Feta, Kutup gibi lakapları vardır.

Seyyid Bedevi 12 Rebi’ül-Evvel 675 hicri; 1276 miladi yılın Ağustos ayında salı günü vefat etmiş, Tantâ’da defnedilmiştir. Seyyid Bedevi’nin ziyaret edilen bir türbesi ve kendisine nisbet edilen büyük bir camii vardır. Doğum yıldönümünde her sene görkemli merasimler yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close