Rüyalar öyle çoğu insanın yaptığı gibi önemsenmeyecek cinsten hadiseler değildir. Binaenaleyh; Rüyalar bize öteki alemleri temaşa etme , oranın havasını soluklama ve ukbadan haberler verir. Bu noktayı nazarı dikkate alındığında önemi de belirtilmiş olur. Rüya tabiri ilmi şeriatta makbul ve şerefli ilimlerdendir. buna dalalet eden ayet ve Hadis-i Şerif pek çoktur.Bir çok alimde bu konuda hem fikirdirler.

Rüya gökle yer arasında muallaktadır. Tabir olunduğu zaman o tabir üzerine düşer.” Buyrulmuştur.” Bundan dolayı rüya tabiri çok müyümdür. Bazıları “Rüya tabir ile düşer” demişlerse de bu usulüne uygun ve doğru tabirledir. Yoksa bu işten anlamayanların tabiriyle olmaz.

Rüya tabirinde önemli noktalar vardır. Bunlar Rüya tabir edilirken rüya sahibinin hal ve durumu göz önüne alınmalıdır.Örneğin Bir devlet büyüğünün rüyasını, aynı rüyayı gören bir fakirin rüyası gibi tabir etmek doğru olmaz. Çünkü bunların gördükleri kendileri için farklı şeyler içerir.
İnsan rüyasını her önüne gelene anlatmamalıdır. Hatta her rüya tabirciye bile söylenmez ve tabir edilmez.Rüyayı düşmana hasetçiye tabir ettirmek doğru olmaz. Kötü rüyalar anlatılmadığı gibi tabir de ettirilmemeli ve Şerrinden de Allah’a sığınılmalıdır. Bir insan kendi rüyasını tabir edemez çünkü rüyayı gören olayın aslını göreceğinden tabirde yanılır, velev ki tabirci ise aynı rüyayı temsilleriyle vakıf olur. Bundan dolayı tabire ihtiyaç hasıl eder.

Rüya üç türlüdür.

Rahmani Rüya

Bu dinen mübarek sayılan şeylerin görüldüğü rüyadır. buda iki türlüdür. Birincisi müjde içeren. İkincisi Allah’tan kuluna ikaz içeren rüyadır. bu rüya karma karışıl olmaz.Aşikardır. Uyandıktan sonrada tamamıyla hatırlanır. Bu tür rüya Nübüvvetten bir cüzdür. Ve tabire hak eden rüyadır.

Şeytani Rüya

Müslümanları ibadete ve hayra teşvik etmeyen kötülüklerden alı koymayan boş rüyadır. Genelde tabir edilmezler. Tabir edilirse de hayra yorulmalıdır.

Adgas ve Ahkam

Karmakarışık günlük meşguliyetlerle ilgili,uyanıldıgı zaman unutulan zihinde hayal meyyal kalan rüyalardır. Bu rüyalar tabir edilmezler. Rüya tabiri, zaman, mekan iklim, memleket, kavim ve millet itibariyle değişiklikler gösterirler.
seher vakti, öğle uykusunda, görülen rüyalar çabuk çıkarken, gece yarısı görülen rüyalar çok geç zuhur ederler. Bahar ve yazın görülen rüyalar kış ve güz görülen rüyalardan erken zuhur ederler. Mevsiminde görülen Meyve sebze vb. iyiyken mevsim dışı görülmesi iyi değildir. Kişinin inançlarda rüya tabirinde önem arz eder. örneğin, Bir Hırıstiyanın kilise görmesi ve orada ibadet etmesi , onun için hayra delalet ederken aynı rüya bir Müslüman için hayır değildir.

Bu beyan ettiklerimizden dolayı bize rüya gönderirken bunlara dikkat edilmeli. Özellikle görülme zamanı, dini inancı, bay veya Bayan olduğu, gibi durumlar yazılmalı ki tabir doğru yapıla bilsin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close