Hz. Yusuf’un babası Hz. Yakup’un iki hanım ve iki cariyeden 12 oğlu vardı. Yusuf’un ve Bünyamin’in annesi olan Rahil vefat edince öksüz kalmışlardır. Bundan dolayı Hz. Yakup Yusuf ve Bünyamin’i diğer çocuklarından çok severlerdi. Hz. Yusuf 7 yaşlarında şöyle bir rüya görmüş ve babasına nakletmişti. “On bir uzun asa daire şeklinde yere dikilmiş duruyorlardı. O esnada küçük bir asa peyda olup onların hepsini kaldırıp yere sermişti.” Hz. Yakup bu rüyayı şöyle tabir etti; Küçük asa Hz. Yusuf diğer on bir asada onun kardeşleridir. Onlar Yusuf’u mağlup edeceklerdir. Bundan ötürü babası Yusuf’a sıkı sıkıya “Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma!” tembihte bulunur. Yine Hz. Yusuf 12 yaşında iken babasının kucağında uyur iken şöyle bir rüya görür ve babasına nakleder. Bu rüyayı Kuran-ı kerim bize şöyle nakletmektedir.

Yusuf babasına: “Babacığım! “Rüyamda on bir yıldız, güneş ve ayin bana secde ettiklerini gördüm” demişti. Babası : “Oğlum! Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar; zira şeytan insanin apaçık düşmanıdır.” (Yusuf Suresi, 4-5)

Hz Yakub’un oğlundan rüyasını kardeşlerine anlatmamasını istemesinin sebebi kardeşlerinin ona kötülük ve zulüm edeceğinden korktuğundan dolayıdır. Hz Yakup , şeytanın boş durmayarak onların kıskançlıklarını tahrik edeceğini ve Hz. Yusuf’a büyük bir kötülük yapabileceklerini tahmin etmişti. Hakikaten kardeşlerinin de kıskançlık yapabilecek hasletler Yusuf(as)’da belirmeye başlamıştı. Allahü Teala kendisine hem peygamberlik hem de rüya tabir ilmini ona lütfetmişti. Yine Aynı surenin 6. Ayetinde buna işaret olarak,

” Böylece Rabbin seni rüyanda ki gibi seçecek, sana rüyaları yorumlamayı öğretecek; daha önce, ataların İbrahim ve İshak’a nimetlerini tamamladığı gibi, sana ve Yakub soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Doğrusu Rabbin bilendir, hikmet sahibidir.” (Yusuf suresi, 6)

Hz. Yusuf kardeşlerinin kendisine karşı yapılan kötülükten Allah’ın izniyle kurtulmuş, fakat köle olarak mısıra götürülmüştür. Bu durumu da yine Kur’an-ı Kerim bize hikaye etmektedir.

“Mısırda onu satın alan hazine bakanı Kıtfir karısı Zeliha’ya: ona iyi bak belki bize yararı dokunur, yada onu evlat ediniriz. Böylece biz Yusuf’a o yerde güzel bir imkan verdik ki, ona(rüyadaki) olayların tevilini öğretelim. Allah emrini yerine getirendir, ama insanların çoğu bilmez.” (Yusuf Suresi, 21)
Yusuf(as) ona verilen nimetlerin farkındadır ve bu nimetlerin şükrünü eda etmek için elinden geldiğince çalışmaktadır. Allah’a şükretmekte ve bu nimetlerin devamını ahirette de istemektedir. Kuran-ı Kerimde;”Rabbim sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin Yaratıcı’sı. Dünyada da ahirette de benim yarim sensin. beni Müslüman olarak öldür ve iyilere kat.(yusuf suresi,101)

Uzun bir ayrılık can yakıcı hasret ve büyük imtihanlardan sonra, Hz Yakup çocukları ve ailesi ile birlikte Yusuf’un melik olduğu Mısıra geldiler ve kardeşleri ona secde etmişler, böylece Yusuf’un yıllar önce gördüğü rüyanın tabiri çıkmıştı. Nitekim bu durum Kuran-ı Kerim’de;Ana babasini tahtin üzerine oturttu, hepsi onun önünde (Allah’a secde edip) eğildiler. O zaman Yusuf: “Babacigim! Iste bu, vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır; Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan, benimle kardeşlerimin arasıni bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çolden getiren Rabbim bana pek çok iyilikte bulundu. Dogrusu Rabbim diledigine lütüfkardır, O şüphesiz bilendir, Hakim’dir” dedi.(yusuf Suresi,100)

Yine Kuran’da Yusuf’un zindana atılması olayına da değinmektedir. Zindan arkadaşı iki genç rüya görürler ve rüyalarını emin, doğru ve ahlaklı bildikleri Hz. Yusuf’a tabir ettirmek isterler. Kuran’da;”Hapse, onunla beraber, iki genç daha girdi. Biri, “Rüyamda şaraplık üzüm sıktığımı gördüm dedi; digeri “Başımın üzerinde, kuşların yedigi bir ekmek taşıdıgımı gördüm” dedi. “Bize bunu yorumla; senin iyi bir kimse oldugunu görüyoruz.”(yus sur,36-37)
Hz. Yusuf(as) bu rüyayı şöyle tabir eder:
“Ey zindan arkadaşlarım, biriniz efendisine şarap içerecek, diğeri ise asılıp tepesinden kuşlar yyiyecektir. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz mesele(böylece) olup bitmiştir.(yusuf suresi,41)
Yusufun yorumladığı rüyalar yerli yerinde çıkmış ve delikanlılardan birisi asılmış diğeri de saraya giderek içki sofralarına sakillik yapmaya devam etmiştir.

Bir gün Mısır kıralı bir rüya görür ve etrafındaki alimleri etrafında toplayarak rüyasını onlara anlatır ve tabirini ister. Fakat meclise iştirak eden alimlerden hiç biri bu rüyayı tabir edemediği gibi”bu karmaşık hayallerin yorumunu bilemeyiz” diyerek kralı geçiştirmeye çalışmışlardır. Bu arda kralın yanındaki genç zindandaki Yusufu hatırlar ve krala “senin rüyanın tabirini öğrenip sana haber verebilirim, yalnız bana izin vermeniz lazım” diyerek Hz. Yusuf’a gitmiş ve rüyayı ona anlatarak tabirini istemiştir. Bu durum Kuranda: (Bir gün) kral dediki: “Ben (Rüyamda )yedi semiz inek görüyorum, bunları yedi zayıf inek yiyor. ve yedi yeşil, yedide kuru başak görüyorum. Ey efendiler siz eger rüya tabir ediyorsanız bana bu rüyanın tabirini anlatın, dedilerki: Bu, karışık hayallerden ibarettir. Biz hayalleri tabir etmeyi bilmeyiz. (Yusuf suresi, 43-44)
Hz. Yusuf’sa bu rüyayı şöyle tabir etmişti.
“Zindandaki iki kişiden sağ kalan, nice zaman sonra, dediki. Ben size onun yorumunu size haber veririm, hele beni gönderin. (Zindana gelip Yusuf’a dediki:) Ey çok doğru söyleyen insan, bize şu rüyaya tabir et, Yusufta dediki: “Siz adetiniz üzere yedi yıl (mahsul) ekersiniz. Biçtiğinizi başağında bırakırsınız ancak yiyeceğiniz az bir miktar(ı alır, gerisini depo edersiniz)”,”Sonra onun ardından yidi kurak yılı gelecekki (yohumluk olarak) sakladığınız az miktar dışiında, o yıllar için hazırladığınızı yiyip bitirecek.” Sonra onun ardından bir yıl gelecek ki, o yılda insanlara bol yağmur verilecek ve insanlar o yıl (bol bol) meyva sıkacaklar,(hayvan sagacaklar)”(yusuf sur,45-50)
Kralın rüyasını yorumlamasıyla yeniden kralın dikatini çeken Hz. Yusf, zindandan bilahare çıkartılıp kralın müşteşarı ve hazinelerinin emini olur ki, daha sonraki ayet-i kerimeler bu gelişen olaylarıda anlatmaktadır.(Berzah Aralığı)

Hz. İbrahim(as)’in Rüyası

Hz.İbrahim de diğer peygamberler gibi hertürli imtihana ve sıkıntılara tabi tutulmuştu. bu haleti ruhaniye içinde iken bir gün, Allah2tan bir evlat istemiş, eğer kendisine bir erkek evlat verirse onu kurban edeceğinide nezretmişti.Allahu Teala ona kısa zamanda kendisine Hz. İsmaili lütfetmişti. Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra, Allahu Teala Hz İbrahim’e nezdini hatırlatmak üzere rüyasında oğlunu kestiğini yani kurban ettiğini gösterir. Bu rüya üç defa görülmüştür. Hz İbrahim hemen rüyasını tahakkuk ettirmeye başlamıştı. Kuran’da bu husuz şöyledir.
“(Çocuk) onun yanında koşma çağına erişince (İbrahim ona):”Yavrum, dedi, ben uykuda görüyorum ki, seni kesiyorum: (Düşün) bak, nedersin? (çoçuk):”Babacığım, sana emredileni yap, inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi. İkiside böylece (Allah’ın emrine) teslim oldular ve (İbrahim, kurban etmek için) onu anlı üzerine yıktı. Biz ona: “İbrahim” diye seslendik .”Sen rüyayı doğruladın, işte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız.” (Saffat sur,102-105)
Allahu Teale onlara kurban kesilmesi için bir koç ikram etmişti.

Hz.muhammed(sav)’in Rüyası

Peygamber Efendimiz, ashabıyla Kabe’yi tavaf etmek üzere Hudeybiyr’ye çıkmazdan evvel bir rüya görmüştü. Sure-i Feth’in 27. bu rüyayı şöyle anlatıyor.
“Andolsun, Allah, elçisinin rüyasını sadık çıkardı. (Allah’ın Elçisi, rüyada ashabıyla birlikta Mekkeye girdiklerini bazılarının saçlarını tamamen traş ettiklerini, bazılarının da kısalttığını görmüştü.) Allah dilerse güven içinde (kiminiz) başlarınızı traş ederek ve (kiminiz saçlarını kısaltarak, korkmadan mescid-i Haram’a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bild, bundan önce, size yakın bir fetih (Hayber fethini) verdi.(Fetih sur,27)
Bu ayet peygamberimizin görmüş oldugu rüyanın vuku bulmasının zamanı gelmediğinden dolayı, rüyanın yalan olduğu konusunda ilerii geri konuşan münafıklar konuşmaları üzerine nazil olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close