Peygamberimiz Allah’ın ona Tebliğ etmesi gerekenleri getirip teblig etmişti ve artık ümmeti arasında son günlerini yaşadıgı dönemlerden bir gün, sahabe kiram, namaz kılmak üzere mescidde Efendimiz’i, Hz. Ebu Bekir’in arkasında saf tuttarak beklemektedirler. Efendimiz ise hastadır. Cemaatin beklediğini görünce, Ahmed B. Hanbel’in Rivayet ettigi şu hadisi beyan buyurmuşlardır.

Resulullah(sav) son hastalığında evinin kapısının perdesini açtı , bekleyen cemaate hitaben; “Ey insanlar peygamberliğin belirtilerinden yanlız güzel rüya kaldı. O rüyayı, müslüman kişi görür veya onun için (başkası tarafından) görülür”, buyurdu. Peygamberimizin vefatı ile vahiy son buldu. Artık Allah ile kul arasında bilgi açısından ilişki yanlızca takva sahibi(salih kişiler) müslümanların gördükleri doğru ve ekseriyetle müşdeleyici rüyalardır.

Bir başka hadislerinde Resulullah(sav);

“Salih bir mü’minin gördüğü salih rüya nübüvvetin (peygamberligin) kırk altı cüzünden bir cüzdür.(“Bir rivayette de nübüvvetten bir cüzdür.”) Şeklinde rivayette vardır.)(Buhari, Tabirur rüya,)

“Sizden birisi hoşuna giden bir rüya görürse o rüya Allah’tandır. Ondan dolayı Allah’a hamd etsin ve anlatsın. Bundan başka hoşlanmadığı bir şey görürse o şeytandandır. Gördüğü şeyin şerrnden Allah’a sıgınsın ve kimseye anlatmasın. Böylece o gören kimseye zarar vermez.(Buhari, Tabirur rüya)

“Rüya Allah’tan hulm şeytandandır. Hulm gören şerrinden Allah’a sığınsın, Sol tarafına tükürsün. Böylece o gören kimseye zarar vermez. (Bu hadis hakkında değişik rivayetler de vardır. Üç defa şeytandan Allah’a sıgınsın, kalksın Tükürsün ve insanlara anlatmasın gibi rivayetler.(Müslim Rüya)

Rüya üçtür; Allah’tan bir müjde
Şeytanın hüzünlendirmesi
Kişinin nefsine konuşması veya insanın uyanıkken vehmettiği şeyi gece rüyasında görmesi. Sizden birisi hoşlanmadığı şeyi görürse kalksın namaz kılsın ve kimseye söylemesin.(Tirmizi Rüya)

“Biriniz rüya gördüğü zaman nasih rey sahibi olan kimseye söylesin. Oda hayır söylesin, hayırla te’vil etsin” (Tirmizi Rüya)

Birisi rüya anlatacakları zaman Efendimiz(sav) şöyle derdi: “Hayırsa onu bulasın, şerse ondan korunasın. Hayır bize, şer düşmanlarımıza. Alemlerin Rabb’ine hamd olsun anlat.”

Efendimiz(sav) şöyle buyurdular: “Rüyayı kendi isimleriyle tabir edin ve ondaki künyelerle künyelendirin. Rüya ilk taabir eden içindir. (İbn Mace, Tabirur Rüya)

“Rüya söylenmediği müddetçe kuşun ayagındadır. Söylendiği zaman vaki olur.(Tirmizi)

Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur. “Zaman yaklaşınca (ahir zamanda) mü’minin rüyası yalan çıkmaz. Çünkü mü’minin rüyası nübüvvetin kırk altı cüzünden bir çüzdür. Nübüvvetten cüz olan şeyse yalan olmaz.(Müslüm Rüya)

“Rüyası en sadık olanınız sözü en doğru olanınızdır. (Fethur Rabbani)

“Rüyanın en sadık olanı seherde (sabaha karşı) görülenidir. (Buhari, Tabirur Rüya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close