Sahasında uzman olan ilim adamları peygamberlerin res­mini yapmanın haram olduğuna dair defalarca fetva vermişlerdir.

Bu onların yerini ve şereflerini korumak ve açıldığı takdirde çir­kin ve kötü kullanımlara yol açacak bir kapıyı kapatmak içindir.

Bilindiği üzere Hz. Âdem beşeriyetin babası ve ilk peygamberdir. Buna ilaveten şunu da dikkate almalıyız ki Âdem ve Havva zamanın­da resim diye bir şey yok idi. Bu bakımdan resimleri bunu ya­panın hayalinden uydurduğu bir Havva ve Âdem resmi demektir.

Bu ise gerçeklere karşı bir iftiradır.

Meselede günah ve hatayı artıran bir cihet daha vardır ki fotoğraf­ta da olsa avret yerinin açık olmaması gerekir.

Belki “Bunda ne var? Bu sadece bir resimden ibarettir” denilebi­lir. Fakat avret yerleri açık vaziyette resmin yapılmasını hoş görmek, Hz. Allah’ın örtülmesini emrettiği yerlere bakılmaya cesaretlendirir. Bu bir de insanlığın ilk ana ve babası Âdem ve Havva’ya karşı yapıl­mış ise sorumluluk bir kat daha artar.

Böyle bir resmi yapan kimse suç ve günah işlemiştir. Bunun ceza­sını Allah verecektir.

Böyle bir şey yapmak müslümana yakışmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close