İstiğfar bir çeşit duadır. Dua etmek İslâm dininde meşru bir şeydir. Dua insanın kendisi için olabileceği gibi, bir başkası için de olabilir.

Hatta Hz. Peygamber müslümanın din kardeşi için gıyabında yaptığı duanın kabul edileceğini bildirmiştir.

Ölen bir kimse için istiğfar edilmesine engel olacak bir şey yok­tur. Bunun için özel bir mekân, özel bir zaman, saat ve gün olmadığı gibi istiğfar için özel bir dua şekli de yoktur.

Bir kimsenin kendi malından veya izin verilmiş olmak şartı ile başkasının malından sadaka verip, hayır yapmasında veya yapılmasını vasiyet etmesinde İslâm dininin kuralları ile çelişen bir durum yoktur. Şu kadar ki yapılan iyiliklerin sevabının ölüye bağışlanması halinde bunun ölüye ulaşıp ulaşmadığı hususunda bilginler arasında farklı gö­rüşler vardır.

Bununla beraber her müslüman şunu iyice bilmelidir ki insan vak­ti gelince kendi yaptıklarından yaratıcısının önünde hesaba çekilecek­tir. Kendisi hiç bir şey yapmamış ve (Allah’ın istediği gibi) dosdoğru bir hayat yaşamamış ise, başkasının yaptığının ona bir faydası yoktur. Kur’an bu gerçeği ifade eden ayetlerle doludur. Bunlardan bir kısmını aşağıya alıyoruz:

Kim zerre miktarı hayır yapmış ise onu görür. Kim de zerre mik­tarı şer işlemiş ise onu görür. (Zilzâl/7-8)

Bilinsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması ileride görülecektir. Sonra da ona karşılığı tastamam ve­rilecektir. (Necm/39-41)

İşte o günde (kıyamet gününde) kişi kardeşinden, annesinden, ba­basından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin, ba­şından aşacak işi (ve derdi) vardır. (Abese/34-37)

Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yapar­sa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir. (Fusilet/46)

Burada bir hususu hatırlatmalıyız: Müslümanlar cenaze ile ilgili olarak sonradan uydurulmuş pek çok şeyler çıkarmışlardır.

Ölüyü cehennemden azâd edecek okumalar, belli sayıda Yasin okumak (41 yasin gibi), vefattan sonra ilk perşembe, ikinci perşembe, üçüncü perşembe gecesi toplantıları yapmak, yıl dönümü ve benzeri şeylerin hiç birisi İslâm’da yoktur.

Bunların hepsi bidattir. Müslüman­ların bunları yapması yaraşmaz. Allah doğruyu söyler ve yolun doğru­suna iletir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close