Mürcie kelimesi İrca kökünden gelir. Bu kelimenin iki anlamı vardır:

Birincisi ertelemek ve mühlet vermek demektir. “Filan kimse şu işi yarına irca etti” cümlesinde irca işi vaktinden geriye bıraktı, ertele­di anlamındadır. Nitekim bu mezhebin inancını benimseyenler dinin emir ve yasaklarına uymayı imandan geriye ertelerler. Yani, dinin emir ve yasaklarına uymadan da iman gerçekleşir ve kemâle erer derler.

İkincisi, insanı yapacağı işten affetmek, (yapmasan da olur) de­mektir. Nitekim bunlar “İmanı olan kimseye günah zarar vermez” de­mektedirler. Gene bunlara göre büyük günahlardan -bu günah tehlike­li de olsa- birini işleyen kimse ne cennetlik, ne de cehennemliktir. Onun ne olduğuna dair hüküm kıyamete ertelenmiştir.

Bu mezhebe ait fikirleri ilk defa ortaya atan Gaylan ed-Dimeşkî ve ona tâbi olanlardır. Bu mezhebin kollarından biri Yûnus b. Avn adında birinin adıyla anıldığı için Yunusiyye‘dir.

Bunlara göre (ibadet ve) tâat (Allahü teâlânın beğendiği şeyler) imandan değildir. Onu yapmamak imanın gerçeğine zarar vermez.

Mü’min cennete yaptığı amel ve tâatları ile değil, ihlas ve sevgisi ile girer.

Mürcie’nin bir kolu da Ubeyd’ul Müteib adında birine nisbetle Ubeydiye‘dir.

Bunlar “Kul tevhid (Allah’ın bir olduğu inancı) üzerine ölürse iş­lediği günahlar ve kötülükler ona zarar vermez” derler.

Bunlara göre -hâşâ- Allah, insan suretinde imiş? Allah bunların söylediğinden yücedir.

Mürcie’nin bir diğer kolu da Ğassan b. Ebân el-Kûfi isminde biri­ne nispet edilen Ğassaniye’dir.

Ğassan şöyle diyor: ‘İman, Allah’ın indirdiğine ve Peygamber’in getirdiğine toptan inanmaktır. Tafsilatlı olarak inanmak değildir.”

Müslüman Kur’an’a ve Hz. Peygamber’in hadisleri­ne başvurur. Ayrıca selef-i sâlihin’in yolundan giderek onlara uyar. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:

Her kim Allah’a bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir. (Al-i İmran/101)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close