Mezarlık olan yerden cadde geçirmenin veya kabirlerin ol­duğu yerlere apartmanlar yapmanın hükmü nedir?

Bir müslüman kabrine defnedildiği zaman, bu kabir artık onun adına vakfedilmiş bir şey gibi olur. İçerisinden ölünün etinden ve kemiğinden bir şey bulundukça buranın saygınlığı ihlal edilmez.

Fakat ceset tamamen yok olur, kabre konulan beden toprağa dö­nüşürse, kabrin olduğu yerden faydalanmak caiz olur. Oraya yeni ce­naze defnetmek de caiz olur. Böyle bir yere bina yapmak veya tarım maksadı ile kullanmak da caiz olur.

Bundan anlıyoruz ki defnedilen cesedin kemikleri çürüyüp topra­ğa dönüşmüş ise buradan yol geçirmekte veya oraya inşaat yapmakta dini yönden bir engel yoktur.

Kabristanlık olan bir yerin, kamu yararına kullanılması istenirse, oraya artık cenaze defnedilmesinin bırakılmış olması gerekir. Ayrıca kullanılması terkedilmiş mezarlık, yeterli bir süre kendi halinde bırakı­lır. Tâ ki gömülmüş olan cenazelerin ceset ve kemiklerinin çürüyüp toprak olduğundan emin olunsun. Bundan sonra burasının meşru bir maksat için kullanılması caiz olur.

Burada kabirlerin saygı gösterilmesi gereken yerler olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Hz. Peygamber kabir üzerine oturmayı, kabrin çiğnenmesini veya bir ihtiyaç olmadıkça kabrin açılmasını yasaklamış­tır. Bunun hikmeti yaşarken de öldüğü zaman da müslümanın saygı de­ğer olma halinin devamını sağlamaktır. Çünkü Hz. Allah şöyle buyur­muştur:

Biz, hakikaten insonoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çe­şitli araçlarla) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın bir çoğundan cidden üs­tün kıldık. (İsra/70)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close