Bazı hadis kitaplarında âhir zamanda ehl-i beyt’ten bir zât’ın çıkacağı rivayeti yer almaktadır.

Bu zât İslâm ülkelerini idaresi altına alacak, tüm Müslümanlar ona tabi olacaklardır. Bu zât dini güçlendirecek, insanlar arasında adaletle hükmedecektir.

Bundan sonra deccâl ortaya çıkacak, İsa peygamber inecek ve deccâli öldürecektir.

Mehdi konusunda Ebû Dâvud, Tirmizî, İbn Mâce, Taberâni, Ah-med b. Hanbel, Hâkim, Ebû Ya’lâ ve Bezzâr’ın rivayet ettiği pek çok hadis vardır.

Bunlardan birisi Tirmizî’nin rivayet ettiği şu hadistir:

Ebu Said’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber’den sonra olay(lar)ın olmasından korkarak, Hz. Peygamber’e (bunu) sorduk. Bunun üzerine Rasûlullah şöyle buyurdu: “Ümmetimde Mehdi çıkacak ve yedi (müddet) yaşayacaktır.” Biz “Bu yedi ne­dir?” diye sorduk. Hz. Peygamber: “Yedi senedir” buyurdu.

Bir adam Mehdi’ye gelir ve der ki: “Ey Mehdi! Bana (bir şeyler) ver!” Mehdi istekte bulunan adama taşıyabileceği kadar elbisesi­ne avuçla (bir şeyler koyup) verir.

Bu hadisin senedi hasen’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close