Mazdekler Mani inancında olanlar gibi “Dünya iki asıldan mey­dana gelmiştir. Bunlardan biri nur, diğeri zulmettir. Nur, iradeli ve ka­sıtlı şeyler yapar, zulmet ise gelişi güzel tesadüfi şeyler yapar” derler.

Mazdek kendisi sapık olduğu gibi kendisine uyan kimseleri de sapıtmıştır.

Servetin ve kadınların herkese serbest olduğu ve insanların bunlarda ortak olduğu gibi sapık bir inanca sahiptirler.

Mazdekler acem diyarında çeşitli kollara ayrılmıştır. Şehristani Milel ve Nihal isimli eserinde bunlara işaret etmiştir.

Acem hükümdarı Kabaz, Mazdek’in çağrısını kabul ederek onun mezhebine girmiştir. Fakat Nuşiveran Mazdek’in sapık düşünce ve if­tiralarından haberdar olunca ona tutuklatıp öldürtmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close