1- Duhan,
2- Deccal,
3- Dabbetül Arz,
4- Güneşin batidan doğması,
5- Meryem oğlu İsa’nin yere inmesi,
6- Yecüc-Mecüc’un çıkması,
7- Doğuda bir yerin çökmesi,
8- Batıda bir yerin çökmesi,
9- Arap yarımadasında bir yerin çökmesi,
10- Yemen Cihetinden ateş çıikması.

Müslim-Muhtasar

 

Bir başka açıdan 10 Kıyamet alameti

1- Emanete riayet kalkar
2- Kötüler söz sahibi olur
3- Içki ve tefecilik açıktan işlenir hale gelir
4- Hanımın sözüne bakılarak anneye isyan edilir.
5- Zekât verilmez hale gelir
6- Kur’ani-ı Kerin Teganni ile okunur (Haram olan teganni, ırlamaktır, sesini hançeresinde tekrarlayıp türlü sesler çıkarmaktır. Burada kelimeler bozuluyor. Teganni ederek, yani kelimeleri bozarak da okumak caiz değildir. Kelimeleri bozmak demek, musiki perdesine uydurmak için harfleri harekeleri uzatmak, hareke, harf eklemek veya çıkarmak demektir. )
7- Zararından korunmak için herkese mudara edilir
8- Gençler fasıklığa yönelir
9- Sonra gelenler,önceki alimleri cahillikle suçlarlar
10- Bid’atlar yaygın hale gelir.

 

Bir başka açıdan Kıyamet 10 alameti

1- Bilgin denilenlerde zerre kadar iman olmaz
2- Islama uymak ayıp sayılır,hor görülür.
3- Herkese iyilik edenler ahmak sayılır,
4- İslama uymak,ateşi elde tutmak gibi zor olur.
5- Mescitlerde fasıkların sesleri yükselir
6- Emr-i bil Ma’ruf ve Nehy-i Anil Münker kalkar
7- Günaha teşvik artar,iyiliğe mani olunur.
8- Haramlar helal,helaller haram mesabesine düşer
9- Can,mal,Irz,namus ve Din emniyeti bulunmaz
10- Nefsin isteklerine uyulur,din arka plana atılır.

 

Şu 17 şey de kıyamet alametlerindendir

1- Erkekler erkeklerle, Kadınlar kadınlarla sapık ilişkiler kurar,
2- Büyükler küçüklere merhamet etmez olur,
3- Küçükler büyükleri saymaz olur,
4- insanlar iyiliği emretmez olur,
5- insanlar kötülüğü yasaklamaz olur,
6- ilim adamları,para için ilim ögrenir,
7- Yağmurlar azalır,
8- Çocuklar Ana-Babalarına kin besler,
9- Alçaklar çoğalır,
10- iyiler azalır,
11- Yüksek ve gösterişli evler yapılır,
12- insanlar nefislerine esir olur,
13- Dinlerini dünya uğruna satarlar,
14- Kan dökme önemsiz hale gelir,
15- Akrabalık bağları çözülür,
16- Mescid’ler süslenir,
17- Rüşvet açıkca alınıir-verilir

T.G/578

 Kıyamet alametleri (başka bir rivayet):
1- Sık sık kıtlık olur,
2- Günahkârlar pervasızlaşır,
3- insaflilar sıkıntıya düşer,
4- Namaz külfet sayılır,
5- Zekât angarya sayılır,
6- Emanet ganimet sayılır,
7- Ücretle Kur’an okuyucular rağbet görür,
8- Sefih kişiler yetkili makamlara gelir,

T.G/570

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close