Önce şunu bilmeliyiz: Müslüman olsun, kâfir olsun çocuk satışı diye bir olay İslâm’da asla caiz değildir. Çünkü asıl olan insanın hür olmasıdır.

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çe­şitli araçlarla) karada ve denizde taşıdık, kendisine güzel nziklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın bir çoğundan cidden üstün kıldık. (İsra/70)

Hz. Ali şöyle buyurmuştur: “Allah (c.c) seni hür kılmıştır, kendin­den başka kimsenin-kölesi olma!

Müslüman olmayan birinin içki içmesi üzerine, Mısır valisi Amr b. Âs’ın onu cezalandırdığı haberi halife Hz. Ömer’e ulaşınca kızmış ve valiye şöyle demiştir: “Anaların hür olarak dünaya getirdiği insanları ne zaman köleleştirdiniz?”

Bundan dolayıdır ki bir müslümanın hür birini satın alması dini bakımdan caiz değildir. Çünkü böyle bir şey insanın doğal hakkı olan hür yaşama hakkına saldırıdır.

Bu çocuğun müslüman mezarlığına defnedilmesi meselesine ge­lince:

Çocuk ergenlik yaşma ulaşmamış ise bu durumda çocuk Hz. Peygamber’in “Her doğan çocuk fıtrat (dini olan İslâmiyet) üzere doğar” hadisince fıtrat üzeredir. Bu çocuğun kâfir olduğunu söyleyemeyiz. İs­terse anası ve babası kâfir olsun. Çünkü çocuk henüz âkil-bâliğ olma­mıştır. Her şeyin gerçek yüzünü bilecek yaşta değildir. Sorudan anla­dığımıza göre çocuk öldüğü sırada bir müslümanın himayesi altında­dır. Evinde bulunduğu kimseden başka işlerini görecek kimse yoktur. Bu durumda bu çocuğu müslüman mezarlığında bir yere defnetmeye bir engel yoktur.

Fakat çocuk iyiyi kötüden ayıracak bir olgunluğa ve ergenlik ya­şına varınca ölmüş ise, bu durumda mükellef olarak ölmüştür. İnancın­dan ve yaptıklarından sorumlu olur.

Şayet bu yaşa ulaşınca İslâm’ı tercih ederse müslümanların yarar­landığı tüm hukuktan yararlanır ve bu durumda ölürse müslümanların mezarlığına defnolunur.

Ama sapıklığı hidayete tercih eder ve küfürde ısrar ederse ölmesi halinde müslüman mezarlığına defnedilmesi caiz olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close