Fıkıh âlimleri şöyle demişlerdir: Müslümanın defnedildi­ği kabir, orada ölünün etinden ve kemiğinden bir parça bulunduğu sü­rece onun adına vakfedilmiş bir yer sayılır. Meşru bir sebep olmadık­ça kabirin açılması caiz olmaz.

Meselâ kabir içinde (defin sırasında düşerek) unutulmuş bir şey bulunması, kabrin olduğu yeri su basma korkusunun bulunması veya cenazeyi vahşi bir hayvanın parçalayıp yeme korkusunun olması veya çok uzak bir yerde bulunan kabrin, ailesinin kolayca ziyaret edebilme­si için yakın bir yere taşınmak istenmesi gibi durumlarda cenazenin bulunduğu kabri açıp oradan başka yere nakletmek caiz olur. Şu kadar ki cenazeye bir saygısızlık yapılmamalı, ceset parçalanıp dağılmamalı veya kemikleri kırılıp parçalanmamalıdır.

Hanefî mezhebinde de bir Özür olmadıkça cenazeyi başka yere nakletmek haramdır. Meselâ bir kadının oğlu, memleketi dışında bir yerde ölüp oraya defnedilse, annesi onun uzak yerde olmasından dola­yı sabredemeyip, oğlunun cenazesini yakın bir yere nakletmek istese bu bir özür sayılmaz, dolayısıyla da onun bu isteği yerine getirilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close