Pek çok evliya ve salih kulun türbeleri hakkında vehimden ibaret bir takım inançlar yaygın haldedir. Doktorların belli hastalık dal­larında uzman olduğu gibi, türbelerden her birinin çeşitli alanlarda uzman olduğunu zannederler.

Kimi insanlar hasta çocuklarını bazı meşhur türbelere götürüp be­lirli müddet veya cuma günü gibi muayyen günlerde şifa hasıl olacak diye bekletirler. Hastanın iyi olacağına inanarak tekrar tekrar ziyarete devam ederler. Kimileri de şifaya yardımcı olması için bu türbede kur­ban keser veya mum yakarlar.

Bunların hepsi vehim ve sapkınlık olup tertemiz İslâmiyet’te bun­ların hiç bir asıl ve esası yoktur. Aksine İslâm’a zıt olan bir takım ina­nışlara benzemektedir.

Müslümanm görevi bu tür hurafeleri dinden söküp atmak, hastalı­ğın tevavisi için gereken sağlıklı yolu tutmaktır. Hastalığı yaratan, şi­fasını da yaratmıştır. Hz. Peygamber, sahabe ve onlara uyanlar hasta­lıkları, uygun tedavi yollarına baş vurarak tedavi etmişlerdir. Onlar bi­ze örnek olmalıdır. Onlarda bizim için güzel örnekler vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close