Hz. Yusuf un atıldığı kuyunun Mısır’da olduğu doğru mu­dur? Hz. Yusuf nerede vefat etmiştir?

Allah’ın peygamber’i Yusuf un babası Yakub, onun babası İshak, onun da babası Hz. İbrahim’dir.

Hz. Yusuf un kıssası Kur’an’da uzun bir şekilde anlatılmıştır. Hz. Yusuf un fazileti hakkında sahih hadisler vardır.

Bu cümleden olmak üzere Ebu Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadis şöyledir:

Hz. Peygamber’e: “İnsanların en değerlisi kimdir?’ diye soruldu. Rasûlullah: “Allah’tan en çok sakınandır” buyurdu. Onlar: “Bunu sormamıştık,” deyince: “Allah’ın dostu ve nebisi olan zatın oğlu bulunan Yusuf tur” buyurdu.

Sa’lebî’nin Arâis isimli kitabında ifade edildiğine göre Hz. Yusuf beyaz tenli, güzel yüzlü, iri gözlü, kıvırcık saçlı bir kimse idi. Pazuları ve bilekleri kalın, düzgün yapılı, karnı çekikçe, kıvrık ve kemerli bu­runlu idi. Sağ yanağında ve iki gözü arasında bulunan ben güzelliğine güzellik katıyordu.

Hz. Yakub ve çocukları Yusuf un yanma (Mısır’a) geldikten sonra yirmidört yıl imrenilecek bir tarzda yaşadılar.

Ölmek üzere iken Hz. Yakub, vefatından sonra cesedinin Kudüs’e götürülerek babasının ve dedesinin yanına defnedilmesini vasiyet etti. Hz. Yusuf ve kardeşleri askerleriyle birlikte bu vasiyeti yerine getirdi­ler. Hz. Yakub vefat ettiğinde 147 yaşında idi.

Hz. Yusuf babasından sonra 23 yıl yaşadı. Hz. Yusuf vefat ettiğin­de 120 yaşında idi. Mısır’da Nil nehri (kenarında) defnedildi. Daha sonra Hz. Musa İsrailoğulları tarafından Mısır’dan çıkarıldığında Hz. Yusuf un cesedini beraberinde alarak Şam’a götürdü.

Mısır’da bulunan bir kalede Yusuf kuyusu adı verilen bir kuyu var­dır. İnsanlar bu kuyunun Hz. Yusufun atıldığı kuyu olduğunu söyle­mektedirler. Fakat bu ku­yunun Hz. Yusufun atıldığı kuyu olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close