Kur’an-ı Kerim Hz. Musa’nın öldürdüğü adam meselesine işaret etmektedir. Tefsirlerde anlatıldığı üzere Hz. Musa şehre girilme­si adet olmayan bir vakitte Mısır’a girdi. Şehrin girişinde iki kişinin kavga ettiğini gördü.

Bunlardan biri Hz. Musa’ya inanıp ona uyanlardan, diğeri düş­manlarından idi. Hz. Musa’nın kavminden olan kişi onu görünce yar­dım istedi.

Hz. Musa, kavminden olan kişiyi savunmak için öbür adama bir yumruk vurdu, adam öldü. Hz. Musa yaptığından pişman olup yaptığı hatayı şeytanın işlerinden sayıp rabbine istiğfar etti.

Yüce Allah da onun hatasını bağışladı.

Kur’an aşağıdaki ayetlerle bu olaya işaret etmektedir:

Musa, halkının habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından iki adamı dövüşür bul­du. Kendi tarafından olanı, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. (Bunun üzerine Musa): “Bu şeytan işidir. O, gerçekten saptırıcı, apaçık bir düşman” dedi. (Musa): “Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım) beni bağışla!” dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayı­cı, çok esirgeyici olan ancak O’dur. (Kasas/15-16)

Adamın öldürüldüğü yer bellidir, Mısır’dır. Bunu tefsirler bildirmektedir.

Öldürülen bu adamın kemiklerinden Nil nehri üzerine köprü yapıldığına dair bir bilgi olmadığı kesindir. İhtimal ki bu hikayelerindendir.

En iyisi kendimizi bu tür şeylerle meşgul etmemektir.

Çünkü bu kabil şeyler din veya dünyamıza faydası olan değerli şeyler değildir. Dileseydi tüm insanları doğru yola iletecek olan Allah’ın şanı yücedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close