İbn Kesir tefsirinin birinci cildinde “Hz. İsa’yı düşmanları öldürmek istediğinde Hz. Allah onu korumuş, kendi katma çekmiştir. Bu sırada 33 yaşında idi” diyor. Böyle olduğu hadiste de geçmektedir.

Yine İbn Kesir der ki:

Hz. İsa’nın yaşı hakkında cennet ehlinin durumunu anlatan hadis­te bilgi vardır. Buna göre cennet ahalisi, Adem Peygamber sıfatın­da ve Allah katma çekildiği sıradaki Hz. İsa’nın yaşında olacaklardır. Hz. İsa o zaman 33 yaşında idi.

İmam Müslim, Hz. İsa’nın kıyametten önce yeryüzüne indiğinde, yeryüzünde yedi yıl kalacağını bildiren bir rivayet kaydetmektedir. Böylece Hz. İsa’nın ömrünün tamamı kırk yıl olmaktadır. Otuz üç yılı göğe çekilmezden önce, yedi yılı da gökten indikten sonradır.

İhtimal ki “Hz. İsa gökten indikten sonra yeryüzünde kırk yıl ka­lacak, sonra vefat edecek, müslümanlar cenaze namazını kılacaklardır” rivayetinin anlamı budur. Çünkü “kırk” ifadesinden maksat, yeryüzün­de kalacağı sürenin toplamıdır. Göğe çekilişinden önce ve sonra yeryü­zünde kaldığı sürenin toplamı kırk yıl olmaktadır.

îbn Asâkir, Hz. İsa’nın göğe çekildiğinde yüz yaşında olduğunu ri­vayet etmiştir.

İşin gerçeğini en iyi bilen Allah’tır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close