Tarihin bildirdiğine göre Hz. İbrahim Irak’tan Şam’a göç­müş, 175 veya 200 yaşma kadar yaşamıştır. Vefat ettiği zaman Filis­tin’de defnedilmiştir. Kabri Halil kentinde meşhurdur. Hz. İbrahim’in kabri ile Kudüs arasında fazla bir uzaklık yoktur.

İbn Kesir şöyle diyor: Hz. İbrahim’in oğlu İshak’ın ve torunu Yakub’un kabirleri, Hz. Davud’un oğlu Süleyman’ın kabirleri Halil ken­tinde Habrun denilen kesimdeki dörtgen biçimindeki yerdedir. Nesilden nesile, ümmetten ümmete aktarılarak gelen bilgi budur.

Zekeriya oğlu Hz.Yahya’ya, zulmedilerek şehit edilmek suretiyle öldürüldüğü rivayet edilmiştir. Hz.Yahya’yı öldürdükten sonra başını bir taşın içerisine koymuşlar. Hz. Allah onu öldürenlere gazap etmiş ve onlara Buhtu’n-Nasr’ı ve askerini musallat etmiştir. Askerler Hz.Yahya’yı öldürenleri yerle bir etmişlerdir. Bu yerine gelmiş Al­lah’ın bir vaadi idi.

Hz. Yahya’nın Kudüs‘te veya Mescid-i Aksa‘daki kayanın yanında öldürüldüğü de söylenmiştir.

Bir diğer rivayete göre Hz. Yahya Şam mevkiinde bir yere defne­dilmiştir.

Hz. İsa: Nevevi’nin Tehzib’ul Esma’sında bildirdiğine göre Hz. İsa’yı Cenab-ı Hak katına çekmiştir. Allah dilediği zaman onu yeryüzüne geri gönderecektir. (Bundan sonra vefat ettiğinde) Hz. İsa Rasûlullah’ın kabrinin yanına defnedilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close