Hz. Peygamber’in sülalesinden olan Seyyide Nefise, Rasûlullah’ın dördüncü kuşak torunudur. Hicretin 145. yılında Mekke’de dünyaya ge­len Seyyide Nefise çok temiz bir ortamda ve iyi bir şekilde yetişmiştir.

Daha sonra Cafer Sâdık’ın oğlu İshâk el-Mü’teman ile evlenip Ka-hire’ye yerleşmiştir. Hicretin 208. yılında vefat edene kadar orada ya­şayan Seyyide Nefise’nin Kahire’de meşhur bir türbesi vardır.

Tarihi rivayetlerin bildirdiğine göre Seyyide Nefise otuz defa haccetmiştir.

Okuyup yazma bilmediği halde Kur’an’ı ezberlemişti. Âlimler kendisini ziyarete gelerek onu dinler ve kendisinden bilgi alırlardı. Zi­ra çok hadis işitmiş idi. İmam Şafii kendisinden bilgi alanlardandı.

Rivayete göre Şafii Mısır’a geldiğinde Seyyide Nefise’den ilgi ve iyilik gördü. İmam Şafii vefat ettiğinde Seyyide Nefise onun cenazesi­ni evine getirip, cenaze namazını kılmıştır.

Seyyide Nefise zengin idi. İnsanlara iyilik yapar, hasta ve yoksul­lara yardımda bulunurdu. Kendisi çok hayır yapan bir kimse olup etki­si altında olduğu zahitliği onu hayır yapmaya sevk ederdi.

Tarihçi Kuzâi Seyyide Nefise’nin şimdi türbesi bulunan yere kab­rini kazdığını bildiriyor. Bu konuda meşhur tarihçiler görüş birliği et­mişlerdir.

Merhumenin vefat tarihi hicretin 208. yılında Ramazan ayındadır.

İbn Kesir Bidaye ve’n-Nihâye isimli kitabında Mısırlıların Seyyi­de Nefise hakkında pek çok inanışları bulunduğunu kaydeder ve şöyle der: “Onun hakkında inanılan şeylerin saliha kadınlara yaraşan şeyler olması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close