Allah’ın peygamberlerinin ilki, beşeriyetin babası Âdem’dir. Allah ona ve bizim Peygamberimiz’e salat ve salamların en faziletlisini lûtfeylesin.

Nevevi’nin Tezhib isimli kitabında ifade ettiğine göre Hz. Allah Adem’i kudretiyle yaratmış ona melekleri secde ettirmiş ve onu cenne­tine yerleştirmiştir.

Cenab-ı Hak onu seçerek, tüm isimleri öğretmiş ve onu peygam­berlerin ilki kılmıştır. Yüce Allah Âdem aleyhisselama kendine yakın olan meleklerin dahi bilmediklerini öğretmiş, meleklerin bilmediği şeyleri onlara öğretmesini emretmiş ve onun soyundan nebiler ve ra-sûller yaratmıştır.

Hadis ve tarih kitaplarında ifade edildiğine göre Hz. Âdem bin yıl yaşamıştır.

Buharı ve Müslim’in sahihlerinde yer alan şefaat hadisinde ifade buyrulduğuna göre insanlar (şefaat için) önce Âdem’e, sonra Nuh’a gideceklerdir. Âdem’e gittiklerinde Hz. Âdem onlara: “Nuh’a gidiniz. Çünkü o Allah’ın yeryüzüne gönderdiği ilk rasûlüdür” diyecektir.

Bazı tarihçiler, Yüce Allah’ın Nuh’u Hz. Âdem’in çocuklarından Kabil’in oğullarına ve onlarla birlikte olan Şit’in çocuklarına Peygam­ber olarak gönderildiğini bildirmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close