Onun şehit edildiği günün hatırasını bir düşünürsek gözümüzün önüne eşi az bulunur bir kahraman ve fedailer arasında nadir görülen ” bir fedai gelir.

Böyle olmasında bir tuhaflık yoktur. Zira o Hz. Peygamber’in am­cazadesi, bizzat yetiştirdiği ve eğittiği bir delikanlı ve biricik kızının eşi olan Hz. Ali’dir. Çocukluk döneminde müslüman olmak suretiyle rabbi onu putlara secde etmekten korumuştur. Hz. Ali bu özelliğiyle meşhur olup “Keremellahü vechehü” denilmesine hak kazanmıştır. O bir genç olarak çevresine gözünü açtığında İslâm’ın nurunu görmüştür. Hz. Hatice’den sonra ilk müslüman olan kimsedir. Yüce gönüllü bir kahraman olarak yetişen Hz. Ali yeri gelince kahramanlığını göster­miştir. Kâfirlerin Peygamber’in kanını dökmeye yeltendikleri hicret gecesinde Ali kendisini feda ederek Peygamber’in yatağında korkusuz­ca uyumuştur.

Daha sonra Rasûlullah’la birlikte pek çok savaşlara katılmış, bu savaşlarda pek çok ve üstün yararlılıklar göstermiştir.

Hz. Ali şehitlere layık bir hayat yaşamış, kendisini rabbine bir şe­hit olarak kavuşacak şekilde hazırlamıştır. Onun İslâm’a bir çocuk ola­rak girişi ve Allah yolunda cihat edişi de şehitler gibi olmuştur. Konuş­tuğunda da şehitler ve Allah katında olanı insanlar katında olana tercih eden kimseler gibi konuşmuştur. O bir keresinde “Vallahi ister ben ölüm üzerine düşeyim, ister ölüm benim üzerime düşsün hiç aldırış et­mem!” demiştir.

Kılıcından söz ederken: “Dâneleri yarıp ondan danenin cinsini ya­ratan Allah’a yemin ederim ki bu kılıçla Hz. Peygamber’in üzerinden pek çok sıkıntıyı yok edip kaldırdım” demiştir.

Hz. Ali, Allah’ın hoşnut olduğu biçimde kazandığını, gene O’nun hoşnut olacağı biçimde kullanarak müslümanlara hizmet etmekte çok titizlik gösterirdi. Nitekim bir defasında şöyle demiştir:

Kıyamet gününde hasreti en büyük olacak adam, Allah’ın hoşnut olmayacağı biçimde para kazanan adamdır. Bu adam Ölüp malını miras olarak bıraktığında varisi onu Allah yolunda harcarsa cen­nete girer. Fakat birincisi cehenneme girer.

Hz. Allah şehitlerin önderi Hz. Ali’den razı olsun.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close