Hz. Allah onu seçip tüm isimleri öğretmiş, zürriyetini şerefli kıla­rak kendisini peygamberlerin ilki eylemiştir. Hadis ve tarih kitapların­da Hz. Âdem’in bin yıl yaşadığı (bilgisi) meşhurdur. Nitekim Müs­lim’in Sahihinde Hz. Âdem hakkında şöyle bir hadis vardır:

Allah Hz. Âdemi cuma günü yaratmıştır. Hz. Âdem’in vefatı da cuma günü olmuştur.

İbn Kesir Bidaye ve Nihaye’sinde şunları kaydediyor: Hz. Âdem vefat ettiğinde yıkama, kefenleme ve defin işlemlerini melekler yerine getirmistir.

İbn Kesir daha sonra Hz. Âdem’in nereye defnedildiğinde görüş ayrılığı olduğunu söyler. Meşhur olan, onun Hindistan’da cennetten in­dirildiği dağda defnedildiğidir.

Bununla beraber Mekke’de Ebû Kubeys dağında defnedildiği de söylenmektedir. Rivayet edildiğine göre Hz. Nuh Âdem ile Havva’nın cesetlerini t’.’fan zamanında bir tabuta koymuş ve onları Kudüs’te Beyt-i Makdis’e defnetmiştir.

Bazılarının dediğine göre Hz. Âdem’in başı Filistin’deki İbrahim Mescidinde, ayakları Mescid-i Aksa’daki kayanın yanındadır. Hz. Âdem’in kabri ile ilgili rivayetler böyledir.

İşin gerçeğini Allah bilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close