Cennet kelimesinin sözlük anlamından da anlaşılacağı üzere içe-risindekileri örten ağaçlarla kaplı bir bahçe mi, yoksa Allah’ın ahirette muttaki kullarına vadettiği cennet mi olduğu hususu kesin olarak belli değildir.

Ehl-i sünnetin muhakkik âlimlerine göre bunların birincisidir. Ni­tekim Menar Tefsiri’nde böyle geçmektedir.

Ebû Mansur Maturidi tefsirinde şöyle demektedir:

İnancımız odur ki Hz. Âdem’in cenneti, bahçelerden bir bahçe ve-ya sık ormanlıklı bir yerdir. Adem ve Havva burada nimet içeri­sinde yaşamakta idiler. Bu cennetin nerede olduğunu belirlemek veya araştırmak bize düşmez. Selefin mezhebi budur. Gerek ehl-i sünnetten gerekse diğerlerinden bu cennetin nerede olduğu hak­kında ileri geri şeyler söyleyenlerin bir delili yoktur.

İbn Kayyım Hadi’l Ervah isimli eserinde bu konu etrafında çok şeyler söylemiş, fakat bir tercihte bulunmamıştır. Bundan dolayıdır ki bazı bilginler bu konuda bir şey söylememekten yanadır. Bu mesele hakkında kesin bilgi Allah katındadır. Cenab-ı Hak bizlere bu cennetin nerede olduğunu aramak külfetini yüklememiştir. Biz o cennete, Al­lah’ın Âdem kıssasında söylediği gibi inanalım, gerisini Allah’ın bilgi­sine bırakalım. Eğer bunun bilinmesinde bize göre din veya dünya ba­kımından bir fayda olsaydı Cenab-ı Hak onu bize bütün detayları ile bildirirdi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close