Râşid halifeler, Hz. Peygamber’den sonra müslümanların liderliğini üstlenmiş olan, hem salih hem de ıslah edici yöneticilerdir. Bunlar dört adet olup birincisi Ebubekir’dir. İkincisi Ömer b. Hat-tab’dır. Hz. Ömer’e insanlar aynı zamanda “Emir’ul mü’minin” derler­di. Üçüncüsü Hz. Osman’dır. Hz. Osman şehit olarak vefat etmiştir. Dördüncüsü Hz. Ali’dir. Bu da şehit olarak vefat etmiştir. Bu dört hali­feye “Râşid Halifeler” denmiştir. Bunlar birbiri ardınca Peygamberden sonra halifelik görevini üstlenmişlerdir.

İnsanların Râşid demeleri,  Hz. Peygamber’in yo­lunu izleyerek dosdoğru İslâm yolundan gitmelerindendir. Bunun için­dir ki bir hadiste şöyle bu vurulmuştur:

Benim sünnetimden ve benden sonra size hidayeti gösteren râşid halifelerimin sünnetinden ayrılmayınız. Bunların gösterecekleri şeylere azı dişinizle (ısırmış gibi) sıkı sarılınız. (Dini meselelerde) sonradan çıkarılan şeylerden sakınınız. Çünkü (din konusunda) her sonradan çıkarılan şey bid’attır. Her bid’at sapıklıktır ve her sa­pıklık cehennemdedir.

Eski âlimlerden çoğu Ömer b. Abd’ul Aziz’i de raşid halifelerin beşincisi saymış ve Ömer b. Abd’ul Aziz için “Râşid halifelerin beşin­cisi” demişlerdir.

Bunun sebebi Ömer b,n Abd’ul Aziz’in çeşitli kötülük ve bozuklukların ortaya çıkmasından sonra, bunları düzeltip, insanları Hz. Peygamber’in sünnetine döndürmesidir. Bunun yanında pek çok fesadı ve insanlara gelecek zararı önleyip ortadan kaldırmış olmasıdır. Bu Özel­liği ile Ömer b. Abd’ul Aziz bu lakabı almaya hak kazanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close