Hiksos’ların Arap asıllı olduğu söyleniyor. Bu doğru mu­dur? Hiksos ne demektir?

Bazı tarihçilere göre Hiksoslar eski Arab kabilelerindendir. Hiksoslarla Hititler arasında akrabalık olduğu söylenir. Hiksoslar eski zamanlarda Mısır, Suriye ve Irak’ı fethetmişler. Fakat bu rivayet­te kesinlik ve inanırlık yoktur.

Hiksos kelimesine gelince: Bu kelimenin aslında iki kelimeden oluştuğu söylenmektedir. Bunlar hik ve sos kelimeleridir. Hik kelime­si deve kuşunun erkeği ve erkek cinsten olanların en uzunu anlamına gelmektedir.

Lisan’ul Arab isimli eserde uhud maddesinde yer aldığına göre “Abdullah b. Übey, bir asker grubu içinde (çapraşık ayaklarla) sanki deve kuşu gibi hızlı hızlı gidiyordu” denmektedir.

Sos kelimesinin anlamı ise at demektir. Bu kelime İbranice’de hâ­lâ aynı anlamda kullanılmaktadır. Arapça’da bu kelime için at manası söz konusu değildir.

Arapça’da ata bakan, süren kimse anlamında Seyis kelimesi vardır.

Bu bilgiler ışığında Hiksos kelimesinin anlamı ya “Atların kralı” veya “Deve kuşu gibi atları olan kimseler” demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close