Dost ve arkadaşlardan hediye kabul etmek İslâm’ın tavsi­ye ettiği şeylerdendir.

Çünkü hediye kabul etmek, bağları kuvvetlendi­rir, muhabbet ve ilgiyi perçinleştirir. İslâm’da, kendisine hediye verilen kişinin bu hediyeyi kabul etmesi bir hayır olarak telakki edilmiştir. Bu hediye küçük ve değersiz de olsa farketmez. Buharî’de Hz. Peygam­ber’den şöyle bir rivayet vardır:

Eğer ben bir paça yemeğine davet edilirsem, veya bana bir paça dahi hediye edilirse, kabul ederim.

Ahmed ve Tirmizî’nin Enes’ten rivayet ettiğine göre Rasûlullah şöyle buyurdu:

Bana bir paça hediye edilirse kabul ederim. Ona davet edilirsem giderim.

Taberânî’nin de Ümmü Hakimden rivayet ettiğine göre, Ümmü Hakim Hz. Peygamber’e “Ey Allah’ın Rasûlü! Az yemeğe kızar mı­sın?” dediğinde, “Hayır, onu hiç bir zaman takbih etmem, bir paça ye­meği dahi bana hediye edilse kabul ederim” buyurmuştur.

Halit b. Adiy, Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:

Bir kişiye istemeksizin bir hediye gelirse, onu kabul etsin. Çünkü o kendisine Allah’tan gelen bir rızktır.

Yine Abdullah b. Busr’den şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Kız kardeşim bir çok kez beni bir hediye ile Rasûlullah’a gönderi­yordu. O da bu hediyeyi kabul ediyordu.

Ümmü Gülsüm binti Ebi Seleme’den rivayete göre, Resûlullah (s.a) Ümmü Seleme ile evlenince ona şöyle dedi: “Ben Necaşi’ye bir hırka bir okka da misk hediye gönderdim. Görüyorum ki Necaşi ölmüştür. Hediyelerim geri gelecektir. Onlar geri gelirlerse, sana vereceğim.” Nitekim öyle oldu. Rasûlullah her hanımına bi­rer okka misk verdi. Ümmü Seleme’ye de miskin geri kalanını ve hırkayı verdi. (Buharı)

Hz Peygamber (s.a) şöyle buyuruyor:

Hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz.

Hediyeleşin, muhabbetiniz artsın.

İmam Mâlik, Ata el-Horasânî’den şu hadisi rivayet ediyor:

Musafahalaşın (tokalaşın) aranızdaki kin gitsin, hediyeleşin ki bir­birinizi sevesiniz, aranızdaki çekememezlik gitsin.

Taberani de şöyle rivayet ediyor:

Hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz, hicret ediniz ki çocuklarınıza bir şeref bırakasmız. îleri gelenlerin sürçmelerini de görmezlikten gelin, Özürlerini kabul edin.

Tirmizî’de Ebu Hüreyre’den şöyle rivayet ediyor: Hediyeleşin çünkü hediye göğüslerdeki kin ve nefreti giderir. Rasûlullah hediyeden bahsederken şöyle diyor: O Allah’ın verdiği bir rızıkdır.

Her ne kadar o insanlar eliyle de gelse, -ki insanlar da bunda bir sevap kazanmışlar- bu işin evvelinde de sonunda da Allah’ın lütfü var­dır.

Bunlardan anlaşıldığı kadarıyla hediyeleşmek İslâm’ın teşvik ettiği güzel bir şeydir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close