Cenab-ı Hak Maide suresinde şöyle buyurmuştur:

Hani Havarilere: “Bana ve Peygemberim’e iman edin” diye ilham etmiştim. Onlar da: “Biz iman ettik, bizim Allah’a teslim olmuş kimseler (müslümanlar) olduğumuza sen de şahit ol” demişlerdi.” (Maide/111)

Saf suresinde de şöyle buyuruyor:

Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğ­lu İsa Havarilere: “Allah’a giden yolda benim yardımcılarım kim­dir?” demişti. Havariler de: “Allah yolunun yardımcıları biziz” demişlerdi. İsrailoğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de in­kar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. (Saf/4)

Havâriyyun kelimesi, Havarinin çoğuludur. Havari kelimesi söz­lükte gizli olsun açık olsun ihiaslı (içten bağlı) davranan kimse de­mektir. Bu kelimenin aslı beyazlık, arı-duruluk ve temizlik anlamları­nı da içerir.

Bazı âlimler, havarilerin genellikle peygamberi’ne iman ve itaat etmekte ihiaslı davranıp onlara uyan kimseler olduğunu söylemişlerdir.

Yukardaki ayetlerde geçen havarilerden maksat Hz. İsa’ya yar­dımcı olan kimselerdir. Yani bu kimseler Hz. İsa’nın rabbinin katından getirdiği dinine yardımcı olmuşlardır.

Bu yardımın savaş yoluyla olması şart değildir. Çünkü dine inan­mak, dini yaşayarak uygulamak ve (başkalarını) dine çağırmak, Yüce Allah’ın da bildirdiği gibi bir çeşit yardımdır.

Bu havarilerin en ihiaslı kimseler olduğu ve insanların giysilerini temizledikleri söylenmiştir.

Bazıları bunların avcı kimseler olduğunu söylemiştir. Kimileri bu avcılığın (inanç yönünden) şaşkın kimseleri yakalayıp hak olan yola çağırmak olduğunu söylemiştir.

Bazıları da bu kimselerin, sözleri ile insanlara dini ve ilmi öğrete­rek onları temizlediklerini söylemiştir.

Kur’an bu havarilerin sayısı hakkında bir bilgi vermemiştir. Nite­kim bizim bunlarını sayılarını araştırmamız da gerekli değildir.

Burada Önemli olan Kur’an’ın bu kimselerin özelliklerini bildir­miş olmasıdır. Ki bunlar Allah’ın dininin ve Peygamberi’nin yardımcı­larıdır. Onlar kendilerinin Allah’a teslim olmuş olduklarına tanıklık et­miş, imanda ihiaslı olmuş, Allah’a boyun eğmiş kimselerdir.

Ayrıca Kur’an, bu kimselerin kesin iman sahibi olup Allah’ın yar­dım ve desteğine mazhar olduklarını bildiriyor.

Hz. Peygamber, değerli sahabi Zübeyr b. Avvâm hakkında şöyle buyurmuştur:

Halazadem Zübeyr benim Havârimdir Bir başka hadisi de şöyledir:

Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zü-beyr’dir.

Yani o benim ve İslâm davasının yardımcısıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close