Soruda sözkonusu edilen durum sık görülmeyen olaylar­dandır. Bununla beraber olması imkansız da değildir. Şunu bilmemiz gerekir ki müslüman mezarlığına defnedilecek kimsenin müslüman ol­ması gerekir.

İslâmi usullere uygun olarak yıkanıp, kefenlenip defnedilmek için gerekenlerin yapılması ölen kimsenin müslüman olmasına bağlıdır. Kâfirin yıkanıp namazının kılınması haramdır.

Mâliki mezhebinde şöyle bir husustan bahsolunuyor: “Müslüman ölüleri ile kâfirlerin ölüleri birbirine karışıp hiç bir şekilde kimin müs­lüman, kimin kâfir olduğunu ayırt edip belirlemek imkansız olursa, zo­runluluktan dolayı hepsi yıkanır, namazları kılınır ve müslüman me­zarlığına defnolunurlar. Bu uygulama müslüman cenazenin hakkının ağır basmasındandır.

Bu noktadan hareketle şunu söylememiz mümkündür: Soruda sö­zü edilen cenazenin dininin ne olduğu bilinemiyor, müslüman olup olmadığını belirleyemiyorsak -ki soruda ifade edildiği üzere beraberin­de ve çevresinde bu konuda bir bilgi ve belirti yoktur iki ihtimal var­dır. Müslüman olma ihtimalini göz önüne alıp -müslümanın hakkı ağır basacağından onu yıkar, kefenler ve müslüman mezarlığına defnede­riz. Şayet müslüman mezarlığı olmayan bir yerde vefat etmiş ise def­netmeye elverişli bir yere tek başına defnedilir.

Gayr-i müslim mezar­lığına defnedilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close