Elbise, ayakkabı, don ve benzerleri olan giysileri giymekte sağ kollardan ve sağ paçalardan işe başlamak ve önce solu, sonra sağı çıkarmak müstahabdır.

Göze sürme çekmek, misvak (özel dış fırçası) kullanmak, tırnak­ları kesmek, bıyıkları kısaltmak, koltuk altını yolmak, başı traş etmek, namazdan çıkışta selâm vermek, mescide girmek, heladan çıkmak, abdest almak, gusletmek, yemek-içmek, musafaha etmek, Hacer-i Esved’e d sürmek, bir insandan bir şey almak ve ona vermek ve bunlara benzer işleri yapmak da sağ (el veya ayak) ile olur.

Bu işlerin zıddı da sol ile yapılır.

  •  Hazreti Aişe’nin (Radıyallahu Anha) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in bütün işlerinde -temizlenme­sinde ve taranmasında- sağ ile iş yapmak onun hoşuna giderdi“[14]
  • Hazreti Aişe’den (Radıyallahu Anha) sahih bir isnadla rivayet edildi­ğine göre, şöyle demiştir: “Resûlüllah Sallallahu aleyhi ve Sellem’in sağ eli, temiz işleri ve yemeği içindi. Sol eli de, istincası (tuvalet temizliği) ve bedene eziyet veren (sümkürmek gibi) şeyler içindi.“[15]
  • Hazreti Hafsa’dan (Radıyallahu Anha) rivayet edilmiştir ki: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, sağ elini yemesi, içmesi ve giyinmesi için kullanırdı: sol elini de bunlardan başka şeyler için kulla­nırdı.”[16]
  • Ebû Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

Elbise giydiğiniz zaman, abdest aldığınız zaman sağlarınızla işe başlayınız.”[17]

Bu konuda çok hadisler vardır; Daha doğrusunu Allah (c.c) bilir.

 

[14] Buhârî. Müslim.

[15] Ebû Dâvud ve başka Sünen sahipleri.

[16] Ebû Dâvud. Beyhakî

[17] Ebû Dlvud ve Tirmİzî, Ebû Hureyre (r.a)’den. lbn-i Mâce. Beyhakî. Bu hadiss hasendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close